Nordecon esitas arbitraažikohtusse hagi Meremuuseumi vastu

Nordecon AS esitas Eesti Meremuuseumi vastu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtule hagiavalduse, milles nõuab Eesti Meremuuseumilt Tallinna lennusadama vesilennukite angaaride rekonstrueerimistööde eest seni võlgnetavat tasu. 
 
Vesilennukite angaaride taastamine oli ainulaadne ja keerukas nii hankijale kui ehitajale. Rekonstrueerimisprojekti käigus ilmnes vajadus mitmeid tehnilisi lahendusi täpsustada ning teha täiendavaid lisatöid, mida hankija ei osanud hanke ettevalmistamise käigus ette näha ja mis muutsid projekti tervikuna algselt kavandatust töömahukamaks ja ka kallimaks. 
 
Kuigi vesilennukite angaarid on juba kuid valmis, külastajatele avatud ja ehitis on muutunud Tallinna linnaruumis oluliseks ning väga hästi omaksvõetud kultuuriobjektiks, on Eesti Meremuuseum kahetsusväärselt tänaseni ehitajale mitmete lepinguliste ning täiendavalt tellitud tööde eest võlgu. Nordecon AS on omapoolsed kohustused ehitise käikuandmisel heauskselt täitnud ning püüdnud teostatud töö eest tasumisel tekkinud küsimusi lahendada Meremuuseumiga kohtuväliselt mitmete kuude vältel, kuid see ei ole kahjuks tulemust andnud.
 
Nordecon AS-i rahalised nõuded Eesti Meremuuseumi vastu ületavad kaht miljonit eurot, sisaldades muuhulgas nii poolte vahel sõlmitud lepingu alusel teostatud ehitustöid ja teenuseid kui ka nõudeid Meremuuseumi vastu, millised on tekkinud seoses ehitajale põhjendamatult esitatud kuni 4 korda suuremate arvetega vee ja elektri eest ehitusperioodi vältel.
Eelmine Kõik postitused Järgmine