Nordecon rekonstrueerib Paide linna reoveesüsteemi

Täna pannakse nurgakivi Paide linna rekonstrueeritavale reoveepuhastile, mis vastavalt aprillis AS Paide Vesi ja AS Nordecon vahel sõlmitud lepingule tähendab, et juba aasta pärast on Paide linna senised reoveeprobleemid lahendatud.

AS Paide Vesi ja AS Nordecon vahel sõlmitud Paide linna reoveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimistööde ehitustöövõtulepingu kohaselt saavad tööd valmis tuleva aasta 30. juuliks.

„Tänase seisuga kulgevad tööd planeeritud graafikus, juba on valmis suuremamahulised betoonitööd, valminud on protsessimahutite põhjaplaat ja toimub mahutite seinte armeerimine, alustatud on ka tehnohoone ehitusega, selle vundament on valmis ja käivad karkassi montaažitööd,“ ütles ASi Nordecon juhatuse liige Erkki Suurorg. „Seepärast julgen väita, et aasta pärast on põhjust siinsamas taas kokku saada ja avada pidulikult uut reoveepuhastit.“

ASide Paide Vesi ja Nordecon vahel 11. aprillil sõlmitud ehitustöövõtulepingu (riigihange ÜF 138448-1 Paide linna reoveepuhasti ja reoveepumplate rekonstrueerimise ehitustööd Osa I) raames rekonstrueeritakse reoveepuhasti tehnohoone, puhastusprotsessi mahutid, paakautode pesemisplats, garaaž, alajaam, sademevee vooluhulga ühtlustustiik, välistorustikud, veevarustuse tänavatorustik, reoveekanalisatsioon, survekanalisatsioonitorustik, sademeveekanalisatsioon, drenaaž, reovee kompaktpumplad, maapealne tuletõrjehüdrant, hoonega reoveepumplad ja juurdepääsuteed.

Lepingu maht koos reserviga ettenägematuteks töödeks ulatub 6,7 miljoni euroni, millele lisandub käibemaks.

Eelmine Kõik postitused Järgmine