Nordecon lõpetas Hüüru ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

Nordecon lõpetas hiljuti Hüüru piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööd, mille tulemusel said kokku 125 kinnistu elanikud vee ja kanalisatsiooni kõigile nõuetele vastava tarbimisvõimaluse. Ehitustööde maksumuseks kujunes ilma käibemaksuta 3,12 miljonit eurot.

„Hüüru piirkonna geograafilised iseärasused mõjutasid märgatavalt trasside ehitustöid – paekivi kiht tuli vastu kohati juba poole meetri sügavusel ning külast läbivoolava Vääna jõe tõttu oli veetase kõrge.  Samuti tuli töid teha suure liikluskoormusega Tallinn-Paldiski maantee ääres,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Samas õnnestus tänu tellija poolt koostatud väga heale projektile ning Nordeconi projektmeeskonna poolt õigesti valitud töömeetoditele tööd tähtaegselt lõpetada. Eriti hea meel on mul selle üle, et kohalike elanike kannatlikkus ja mõistev suhtumine ehitustöödesse saab lõpuks väärilise tasu – neil on nüüd võimalus hakata kasutama kvaliteetset vee- ja kanalisatsiooniteenust.“

Erkki Suurorgi sõnul paigaldati antud ehitustööde käigus 8,7 km veetorusid, 6 km isevoolset kanalisatsiooni ning 7,1 km survekanalisatsiooni ning 7 reovee kompaktpumplat. Samuti puuriti kaks puurkaevu, vastavalt 50 meetri ja 170 meetri sügavusele ning ehitati uus veetöötlusjaama hoone kahe veemahutiga. 

Hüüru piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustöid rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja tellija Kovek AS. Inseneriks oli P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Eelmine Kõik postitused Järgmine