Nordecon ja Maanteeamet sõlmisid lepingu Kernu ümbersõidu ehitustöödeks

„Kernu ümbersõidu projekt on jätkuks eelmisel aastal valminud Ääsmäe-Kohatu 2+1 teelõigule, mille ehitas samuti Nordecon AS,“ selgitas Maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Tükk. 

„Kernu ümbersõidu rajamine toob sellel teel kaasa olulise liiklusohutuse taseme tõusu. Kernu külast läbi minev liiklus suunatakse külast mööda uuele trassile: see on kindlasti hea uudis Kernu küla elanikele, aga ka kõigile liiklejatele,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma. „Ümbersõidu teelahendus saab olema 2+1 möödasõidualadega, keskel põrkepiirdega ning lubatud sõidukiirusega 100 km/h. Praegune küla läbiv liikluskiirus on piiratud 60 km/h. Uus tee toob liiklusohutuse taseme paranemise nii läbiva kui ka kohaliku liikluse jaoks ning võimaldab ohutumaid möödasõite.“

Uus Pärnu maantee trass pöörab olemasolevalt maanteelt paremale vahetult peale Kernu tanklat ning läbib valdavalt põllumaid ja üksikuid metsaalasid. Ristumine kõrvalmaanteega 11360 on lahendatud eritasandilise liiklussõlmena. Ulukite ohutuse tagamiseks on kogu trassi ulatuses kavandatud loomatarad ja üks ülekäigukoht, kus on tarakatkestus 100 ulatuses ja teelahendus on 1+1. Lisaks on tee alla on kavandatud ka 7 konnatruupi.

Projekt hõlmab katendi ehitust, mullete ehitust, tehnovõrkude rajamist, truupide ja drenaaži rajamist, viaduktide ehitust, haljastust, liikluskorraldusvahendite paigaldust, asfaltbetooni paigaldust. Jalakäijatele rajatakse kergliiklusteed. Liikluskiiruseks uuel teelõigul arvestatud 100 km/h. Olemasolev Kernu vaheline teelõik jääb kohaliku liikluse teenindamiseks.

Kernu ümbersõidu ehitustööd kestavad 20 kuud, ehitus algab 2019. aasta aprill/mai ja valmib 2020. aasta lõpuks. Peaprojekteerija on Roadplan OÜ ja Skepast&Puhkim OÜ, omanikujärelevalve teostaja Sweco Est OÜ.

Nordecon tähistab 2019. aastal 30. tegutsemisaastat. Kontsern tegutseb lisaks Eestile ka Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Rootsis osutatakse peamiselt elamute ja mitteeluhoonete ehitusteenust. Ukrainas tegutseb Nordecon eratellijatele suunatud ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega hoonete valdkonnas. Kontserni tegevus Soome turul on keskendunud seni peamiselt betoonitööde alltöövõtule, kuid möödunud aastate kogemusele tuginedes alustatakse ettevalmistustöödega, et laiendada tegevust ka peatöövõtuturule. 

Eelmine Kõik postitused Järgmine