Maanteeamet ja Nordecon sõlmisid lepingu Missokülä-Hindsa teelõigu rekonstrueerimiseks

„Eesti teedevõrgu arendamisel  on Maanteeamet võtnud selgeks suunaks  teede ohutumaks ning liiklejatele turvalisemaks muutmise,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma. „Ka Missokülä-Hindsa lõigu ja Misso aleviku vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega muutub teekate sujuvamaks ning teeäärse võsa eemaldamisega suureneb külgnähtavus. Ristmikele ehitatakse ohutussaared ning ka Misso alevikku sissesõidusuundadele ehitatakse ohutussaared liikluse rahustamiseks.“

„Leping hõlmab lisaks põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa ja Misso alveviku lõikudele ka põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 268,588–274,955 katte taastusremonti ja lisaks likvideeritakse kaks liiklusohtlikku kohta: kõrvalmaanteel Kööpa-Obinitsa-Petseri km 9,6-9,7 Otsa küla suunamuute šikaani abil ja ehitatakse ümber Võru-Põlva km 0,882 asuva Võrumõisa ristmik,“ sõnas teedeehituse direktor Ain Pähkel. „Missokülä-Hindsa ehituse ajal kasutatakse ajutist liikluskorraldust ning nii sõiduautodel kui ka jalakäijatel tuleb jälgida ajutise liikluskorralduse märke.“

Ehituse käigus remonditakse tee muldkeha, ehitatakse uus dreenkiht, kaevatakse ja puhastatakse kraavid, remonditakse vanad ja ehitatakse uued truubid. Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Misso aleviku lõik valgustatakse. Rajatakse 1,5 km ulatuses jalg- ja jalgrattateid ning rekonstrueeritakse Misso parkla. Paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid, rekonstrueeritakse bussipeatused, tee 2 ristmik kanaliseeritakse tõstetud liiklussaarte abil.

Missokülä-Hindsa ehitustööd kestavad 7 kuud, ehitus algab 2019. aasta aprillis ja valmib 2019. aasta novembris. Peaprojekteerija on Skepast&Puhkim OÜ.

Eelmine Kõik postitused Järgmine