Nordecon Infra sõlmis kaheksaks aastaks teehoolduslepingu Keila piirkonnas

Nordecon Infra AS sõlmis Põhja Regionaalse Maanteeametiga lepingu Harju maakonna Keila teemeistripiirkonna riigimaanteede aastaringseks hooldamiseks alates 1. veebruarist 2010 kuni 31. jaanuarini 2018. „Esimene hea uudis uue aasta alguses meie jaoks on see, et Nordecon Infra jätkab Keila piirkonnas riigimaanteede hooldamist ka järgneval kaheksal aastal. Meie pakkumus osutus taas parimaks ning eelmisel reedel sai leping tellijaga allkirjastatud,“ ütles Nordecon Infra ASi juhatuse esimees Erkki Suurorg. „Leping hõlmab 700 kilomeetri ulatuses riigimaanteede aastaringset hooldamist ning töö  kogumaksumuseks on ligikaudu 195 miljonit krooni.“

Erkki Suurorgi sõnul hooldab Nordecon Infra lisaks Keila piirkonnale riigimaanteid kehtivate lepingute alusel aastani 2015 Järva ja Hiiu maakonnas. Ettevõtte kohuseks on tee ja teekaitsevööndi hooldamine, säilitusremondi teostamine, teekasutuse korraldamine ning muu tegevus, mis on seotud tee korrashoiuga.

Nordecon Infra AS hooldab Eestis praegu kokku ligikaudu 2 100 kilomeetri ulatuses riigimaanteid.

Eelmine Kõik postitused Järgmine