Nordecon Infra ehitab Kaarepere viadukti

Nordecon Infra AS juhtivpartnerina sõlmis eelmisel nädalal koos Nordecon International ASi ja Ramboll Eesti ASiga töövõtulepingu Maanteeametiga kolme samatasandilise raudteeülesõidu asemele ühe viadukti rajamiseks Jõgevamaal Kaareperes. Ehitus- ja projekteerimistööde maksumuseks on 67,2 miljonit krooni.

„Uue viadukti valmides suletakse kolm samatasandilist raudteeülesõitu, mis  kohaliku liikleja jaoks tähendab  senisest pikema teelõigu läbimist ning veidi suuremat ajakulu. Kuid samas kaob vajadus oodata suletud tõkkepuu taga, mida praegu tuleb neil ülesõitudel ette küllalt tihti ning halva nähtavusega ristmike kadudes suureneb üldine liiklusohutus," sõnas Nordecon Infra ASi juhatuse esimees Erkki Suurorg. „Rahulikumaks ja turvalisemaks muudab kohalike elu ka see, et uus trass viib praegu Pikkjärve küla läbiva maantee edaspidi asumist kaarega mööda ning uute maanteelõikude juurde rajatakse ka mitmeid kergliiklusteid."

Erkki Suurorg märkis et projekteeritaval teelõigul on viimase 15 aasta jooksul toimunud 30 liiklusõnnetust, alates tõkkepuude mahasõitmisest ja loomadega kokkupõrgetest kuni teelt väljasõitudeni ja jalakäijatele otsasõitudeni.

Erkki Suurorgi sõnul on Kaarepere liiklussõlme ehitamine järgmisel aastal suurim teeprojekt Jõgevamaal. Projekti eesmärgiks on Jõgeva ja Tartu vahelisel maanteel Pikkjärve – Kaarepere lõigul ja sellega lõikuvatel Kaarepere – Palamuse ja Pikkjärve – Tõrve kõrvalmaanteedel paiknevate kolme samatasandilise raudteeülesõidu asendamine ühe eritasandilise raudteeviaduktiga ning sellest tulenevalt vajalike ühendus- ja jalgteede võrgu kujundamine.

Kokku tehakse töid teelõikudel kogupikkusega ligikaudu 5,2 kilomeetrit. Projekti kaasfinantseeritakse Euroopa Liidu struktuurifondide toel. Töid alustatakse jaanuaris 2011 ning nad kestavad 12 kuud.

Eelmine Kõik postitused Järgmine