Nordecon: hea koostöö kõigi osapoolte vahel toob Saue valla Vanamõisa küla elanikele uue veevärgi plaanitust aasta varem

Nordecon AS lõpetas hiljuti ennetähtaegselt Saue-Vanamõisa reoveekogumisala ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd, mis võimaldab piirkonna elanikele hakata pakkuma kvaliteetset vee- ja kanalisatsiooniteenust ligemale aasta varem algselt plaanitust.

„Tegemist on toreda jõulukingitusega Saue valla Vanamõisa küla elanikele ja kõigile projektis osalenutele. Pikalt kestnud ootused kvaliteetse joogivee saamiseks täituvad aasta varem, kui algselt kavandatud  ja lubatud. Andsime tellijale, ASile Kovek töö üle eelmisel nädalal," lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg.  „Ehitajana ei koge just tihti olukorda, kus 730 päeva pikkune tähtaeg õnnestub realiseerida 378 päevaga ehk sisuliselt poole lühema ajaga. Selline tulemus on saavutatav vaid kõigi osapoolte laitmatul ja tegusal koostööl alates kohalikust omavalitsusest, tellijast ja järelvalvest, projekteerijast ning ehitajast kuni tulevaste klientide, Vanamõisa küla elanikeni. Ehitajana soovime neid kõiki siinkohal tänada."  

Vanamõisa küla arendustööde käigus sai veevärgi ja kanalisatsiooni nn vana piirkond – Suurevälja tee äärne piirkond koos samas paiknevate tänavatega.

Ehitustööde käigus loodi puhta joogivee- ja kanalisatsioonivalmidus 72 kinnistule. Selleks projekteeriti ja ehitati välja 8,5 kilomeetrit torustikke, 5 reoveepumplat ja veetöötlusjaam. Amortiseerunud puurkaevpumpla asemele rajati täiesti uus kahe puurkaevuga pumpla.   

Saue-Vanamõisa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustöid rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja AS Kovek. Projekteerijaks oli Eesti Veeprojekt OÜ ning järelevalvet teostasid AS Pöyry Entec ja EL Konsult OÜ.  Tööde maksumuseks oli koos käibemaksuga 1,47 miljonit eurot.

Eelmine Kõik postitused Järgmine