Nordecon ehitas Kohila alevile uue reoveepuhasti koos trassidega

Eile lõpetati pidulikult Kohila alevi veeprojekt. Kohila reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd ja Põhja- ja Lõuna-Kohila vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamistööd valmisid tähtaegselt 2012. aasta lõpus. Kohila Maja OÜ ja Nordecon ASi vahel sõlmitud lepingute kogumaksumus oli üle 8 miljoni euro.

„Tähtaegselt valminud Kohila uus reoveepuhasti on kaasaaegselt automatiseeritud ja tagab nõutava heitveekvaliteedi väga erinevates koormusrežiimides, olles seejuures hõlpsasti hooldatav,“ ütles ASi Nordecon juhatuse liige Erkki Suurorg. „Lisaks päevas kuni 1400 m3 reovett vastu võtvale puhastile rajati ka 2522 m2 suurune komposteerimisväljak bioprotsessis tekkiva liigmuda käitlemiseks, puhastati olemasolevad biotiigid ning likvideeriti vana amortiseerunud puhasti.“

Erkki Suuroru sõnul alustati reoveepuhasti ehitustöödega 2012. aasta varakevadel ja juba pool aastat hiljem juhiti valla reovesi uude puhastisse, millega algas puhasti bioloogilise protsessi käivitamine. Tänaseks on puhasti edukalt käivitatud, katsetatud ja tellijale üle antud.

„Kohila trassitöödel oli ebameeldivaks üllatuseks eeldatust suurem paepinnase osakaal, mis oli lepingu kohaselt töövõtja ehk meie risk,“ lisas Suurorg. „Kuid vaatamata rasketest pinnasetingimustest tingitud ajalisele lisakulule saime objekti siiski tähtaegselt valmis.“

Põhja- ja lõuna-Kohila vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja ehitustööde käigus paigaldati kokku 50 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikku, sealhulgas 61 tuletõrjehüdranti, 19 uut reoveepumplat ja 3 kilomeetrit sadeveetorustikku. „Sellega on tagatud nii kvaliteetse joogivee jõudmine Kohila elanikeni kui ka reovee juhtimine uude puhastisse,“ ütles Suurorg.

„Kohila reoveepuhasti käikuandmisega lõppeb Kohila valla Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajanduse toetusprojekti esimene osa ehk Kohila alevi reoveekogumisala veeprojekt,“ ütles Kohila Maja OÜ juhataja Rein Langeproon. „Kohila Maja OÜ koostöö Nordecon ASiga kujunes igati konstruktiivseks ja viljakaks, erilist äramärkimist vääribki Kohila reoveepuhasti projekteerimine ja ehitus, millise sümboolse "toru läbilõikamisega" nii nimetatud objekt kui ka laiemas tähenduses kogu alevi veemajanduslikud ehitised-rajatised ekspluatatsiooni antakse. Puhasti töötab igati hästi ning vajalik puhastusefekt on käikuandmisel saavutatud,“ sõnas Langeproon.

Lisaks lõpetatud töödele teostab Nordecon AS Kohila vallas veel Salutaguse ja Sutlema asumite puurkaev-pumplate rekonstrueerimistöid. Tööd lõpetatakse juunis 2013.

Eelmine Kõik postitused Järgmine