Nordecon Betoon ehitas Tallinna Tehnikaülikoolile insenertehniliselt ainulaadse liginullenergia testhoone

Nordecon Betoon ehitas Tallinna Tehnikaülikooli tellimusel Eestis ja kogu Euroopas ainulaadse liginullenergia testhoone, mis avatakse täna. Teadustööks rajatud insenertehniliselt keerulise hoone maksumuseks kujunes 403 635 eurot ilma käibemaksuta.

„Ehitajale oli TTÜ testhoone ehitus haruldaseks kogemuseks ja õppetunniks, kuna hoone ise on omalaadse prototüübina rajatud teadustöö eesmärgil, et seal edaspidi tehtavate uuringute ja katsete põhjal pakkuda tulevikus soodsamaid ja paremaid lahendusi hoonete ehituses laiemalt,“ ütles Nordecon Betoon OÜ juhatuse liige Toomas Toompuu. „Kogu ehitusprotsessi käigus pöörati suurt tähelepanu kvaliteedi tagamisele ja TTÜ soovitud lõpptulemuse saavutamisele. Töid võtsid vastu ja kontrollisid TTÜ poolt mitme teaduskonna vastavad insenerid – sellisel tasemel järelevalvet siinsel ehitusturul tavaliselt ei kohta. Meie koostöö tellijaga kujunes väga meeldivaks ja mõlemale poolele väga huvitavaks.“

Toomas Toompuu sõnul vastab Tallinnas Mäepealse tn 3 asuv testhoone passiivmaja nõuetele – välispiirete soojapidavus, avatäited ja hoone õhutihedus  võimaldavad hoonet nimetada liginullenergia majaks. Hoones on kasutusel väga erinevad tehnosüsteemid, mida saab eraldiseisvalt ja koostöös katsetada hoone kütmiseks ja jahutamiseks nagu näiteks maasoojuspump spiraal- ja horisontaalkollektoritega, õhk-vesi soojuspump ning õhk-õhk tüüpi soojuspump. Samuti on paigaldatud elektriküte, ventilatsiooni lisaküte koos kõrge soojustagastusega ventilatsiooniseadmega.

Hoone territooriumil asuvad katsetuse eesmärgil kahte tüüpi päikesepaneelid, millega soojendatakse tarbevett ning tarbeveest üle jäänud soojust kasutatakse hoone kütteks. Suvisel ajal suunatakse päikesekollektoritest tulev üleliigne soojus läbi maasoojuspumba pinnasesse, mis seal salvestub.  

Hoones toimib vabajahutus ehk siis on võimalik läbi jahutusseadme ka suvisel ajal tekitada olukord, kus pumbad peavad hoonet kütma ja sellisel viisil on võimalik aasta ringi pumpade tööd katsetada.

Kogu eriosade seadmestikku juhib selleks projekteeritud automaatika. Katsetuste eesmärgil on kõikide kütte- ja jahutusseadmete elektritarve eraldi arvestitega mõõdetav, et hinnata nende tasuvust ja kulu tarbijale.

Hoone üldehituse osas (välisseinad, katuslaed) on kasutatud erinevaid soojustusmaterjale ja konstruktiivseid lahendusi, et uurida välispiirete soojapidavust. Samuti on kasutatud erinevaid avatäiteid.

TTÜ testhoone ehitus ja projekteerimine algas septembris 2012. Tänavu märtsi keskel saavutati hoone põhivalmidus ning hooajalised välistööd lõpetati 15. maiks 2013.

Eelmine Kõik postitused Järgmine