Nordecon alustab pärast talvist pausi Pikknurme-Puurmani lõigu 2+1 möödasõidualade ehitust

„Ilmad on tee-ehituseks sobivad ning saime alustada töödega Pikknurme-Puurmani lõigul. Lõigule ehitatavad 2+1 möödasõidualad tõstavad tiheda liiklusega maanteelõigul liiklusohutuse taset: võimaldavad ohutumaid möödasõite, lühendavad teeloleku aega ning loodetavasti vähendavad ka liiklusstressi,“ sõnas Nordecon ASi teedeehituse direktor Ain Pähkel.

„Liiklejailt palume kindlasti erilist tähelepanelikkust, sest olemasoleva teekatte seisukord on muutunud möödunud talvega väga halvaks. Ehitustööde ajal on liiklejatele tagatud asfalteeritud kattega 1+1 sõidurada. Sõidukiirus on piiratud ehitusobjekti piires kuni 50 km/h. Palume kõigilt mõistvat suhtumist ning kõrgendatud tähelepanelikkust ehitusobjekti piires,“ rääkis Nordecon ASi projektijuht Laas Õun.

Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Pikknurme-Puurmaniteelõigu ehitustööd toimuvad kilomeetritel 142,2–146,9.Ehitustööde käigus ehitatakse 2+1 sõiduradadega möödsõidualad ja lõiguti 1+1 sõidurajaga keskpiirdega teelõigud. Kokku on ehitatakse vaheldumisi kaks möödasõidulõiku, mõlemad pikkusega 1,4 km ja nende vahel 0,7 km pikkune piirdega eraldatud 1+1 sõiduradadega lõik. Tööde käigus paigaldatakse laupkokkupõrgete vältimiseks vastassuunalisi sõidusuundi eraldav põrkepiire, ehitatakse ümber ristmikke, likvideeritakse dubleerivad mahasõidud, uuendatakse teekate ja liikluskorraldusvahendid, ehitatakse bussipeatused, müratõkkeseinad, jalg-, juurdepääsu- ja hooldusteed, ulikitarad, veeviimarid ja kraavid. Teelõigu peaprojekteerija on Skepast&Puhkim OÜ ning projekti on korrigeeritud Reaalprojekt OÜ poolt, omanikujärelevalvet teostab Sweco EST OÜ.

Eelmine Kõik postitused Järgmine