Nordecon allkirjastas Maanteeametiga lepingu Tallinna–Narva maantee Sillamäe linna lõigu ümberehitustöödeks

Töid tehakse kokku 2,8 km pikkusel lõigul Tallinna–Narva maanteel, mis jääb Sillamäe linna ja Vaivara valla territooriumile. Suuremad ehitustööd toimuvad Pavlovi tänava ja Sillamäe-Viivikonna kõrvaltee ristmiku piirkonnas, kuhu rajatakse eritasandiline liiklussõlm. Ehitustööde tulemusel hakkab põhitee edaspidi kulgema uuel trassil süvendis, ristuvad kõrvalteed aga üle raudbetoonist kaarsilla.

„Tegemist on Sillamäe linnalõigu ohutustamise viimase etapiga, mille tulemusena saab praegune väga ohtlik Pavlovi tänava ristmik lahendatud nii sõiduautode kui ka jalakäijate jaoks,“ ütles Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi.

„Sillamäe linna lõigu ümberehitustööde olulised märksõnad on liikluskorralduse kaasajastamine ja liiklejate turvalisuse tõstmine. Eritasandilise liiklussõlme rajamisega tagame, et kohalik liiklusvool ja maanteetrass saavad segamatult kõrvuti toimida,“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman.

Põhimaantee E20 Tallinn–Narva on rahvusvahelise tähtsusega TEN-T teede võrgu maantee ja seega üks Eesti tähtsamaid maanteid, mida mööda toimub  rahvusvaheline ja Põhja-Eesti suuremate asulate vaheline liiklus. Tee on oluliseks lüliks mõjupiirkonna suuremate keskustega.

Maanteelõigu ümberehitustööde käigus teostakse ka tehnovõrkudega seonduvaid töid, rajatakse sõiduautode- ja jalgrattaparkla ning Tallinna mnt 14 kinnistu tarbeks müratõkkesein.

Töö teostamise tähtaeg on 330 päeva.

Eelmine Kõik postitused Järgmine