Narvas avati pidulikult Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli ühine õppe- ja majutushoone

Avatud Paul Kerese tn 14 asuvat 9707 m2 suurust õppe- ja majutushoonet haldavad Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikool. Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuses on õppeklassid, lasketiir, majutusruumid ja ühiskasutuses puhkeruumid kadettidele ning Politsei- ja Piirivalveameti teenistujatele. Veerandit kogu hoonest kasutab Tartu Ülikooli Narva kolledž oma üliõpilaste majutamiseks. Lisaks on hoones spordikompleks ujulaga, mis avatakse uuel aastal ka linnarahvale. Ehituslikult on hoone peamiseks eripäraks kolm puidust majutuskorrust, mis teevad hoonest seni suurima avaliku puithoone Eestis. Õppe-, majutus- ja treeningukompleksi arhitektuurse lahenduse autor on arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks, sisearhitektuuri autorid on büroost T43 ning maastiku kujundas OÜ Tajuruum. Kõik avalikud ja poolavalikud ruumid on koondatud esimesele korrusele, majutusruumid aga paigutatud tänavapinnast kõrgemale. Tervet hoonet läbiv aatrium on alumisel tasandil liigendatud tegevus- ja puhkealadeks. Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli ühise kunstikonkursi, mille eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteose ideelahendus ühise õppe- ja majutushoone esisele avalikule platsile, võitis Oliver Soometsa töö Otium reficit vires. Esitatud töö – hiigelpadi, viitab puhkuse olulisusele jõu taastamisel aga ka vaimsele kosutusele, mille saab õpingutest uutes tingimustes.

Väliüritusena toimunud pidulik sündmus algas Eesti Vabariigi hümni saatel lippude heiskamisega. Gerd Müller, Nordecon AS juhatuse esimees andis omalt poolt maja üle sõnadega: „Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse ehitamine on olnud suurpärane näide kõigi osapoolte ühise eesmärgi nimel pingutusest, et valmiks linnaruumi kaunistav, lahendustelt kaasaaegne ja säästlik hoone. Meie jaoks on see olnud dünaamiline jätk eelmisel aastal Eesti Vabariigi sünnipäevaks Tallinnas Maarjamäel valminud Sisekaitseakadeemia uuele peahoonele, mida samuti Nordeconil oli au ehitada ja mis pälvis Aasta Betoonehitis 2019 väärika tiitli. Ka Narva õppehoone on silmatorkav nii arhitektuuriliselt kui konstruktsiooni poolest. Tegemist on samal ajal nii puit- kui betoonehitisega, mis kannab endas mitmeid nutikaid lahendusi ja võimaldab hoone mitmekülgset kasutamist. On hea meel, et Narva on saanud oma linnapilti väärilise kaasaegse lisa.“

Ehitajalt võtsid hoone vastu Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link ning Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. Marek Link sõnas, et väärtustab sünergiat mis tekib kahe kõrgkooli vahel. „Akadeemia ja ilmselt ka Tartu Ülikooli jaoks, on eelkõige oluline see, et ühtne ja kaasaegne õpi- ja olmeruum annab head eeldused uute teadmiste loomisele ja edastamisele. Praktikabaasi loomisega Narvas toetame oma õppureid kogemuste ja praktika saamisel, mis aitab neil oma tööd edaspidi palju paremini teha. Meie tegevuse üks eesmärke on toetada ka turvalisust Narvas ja kogu Ida-Virumaal.“

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on rahvusülikooli kohalolu Narvas piirkonna arenguks vältimatult vajalik ja just seetõttu on Narva kolledži arendamine olnud juba 20 aastat Tartu Ülikooli südameasi. "Ometi poleks me üksinda suutnud pakkuda kolledžiperele selliseid elamistingimusi nagu nüüd koostöös Sisekaitseakadeemia ja PPA-ga on loodud. Loodan väga, et ühise maja ehituse järel saame jätkata ka sisulist koostööd ja kinnistada arusaamist, et just haridusel on keskne tähendus Ida-Virumaa tuleviku jaoks,“ lisas Asser.

Lindi lõikamise tseremoonia viisid ühiselt läbi siseminister Mart Helme, Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ning Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller.

Siseminister Mart Helme sõnul on täna avatav Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli ühishoone hea näide edukast koostööst. Helme hinnangul oli õige otsus luua Narva praktikabaas, sest sellega suureneb siseturvalisuse kohalolek, toob juurde uusi inimesi, loob juurde uusi töökohti ja edendab kohalikku elukeskkonda. „Siseturvalisuse keskkonna loomine Narva näitab, kui oluliseks me peame Ida-Virumaa kaasatust ja panustamist turvatunde loomisesse,“  märkis Helme.

Külalisi tervitasid veel ka Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja varade alal Janne Pikma, Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann, Riigikogu liige ja Sisekaitseakadeemia endine rektor Katri Raik ja Narva Vanalinna Riigikooli direktor Tatjana Stepanova. Vabas õhus toimunud sündmuse muusikaliste vahepalade eest hoolitses Politsei- ja Piirivalveameti orkester. Sisekaitseakadeemia kadetid tegid soovijatele hoones hajutatult ja väikestes gruppides ekskursioone.

Oma tegutsemisega Narvas ja Ida-Virumaal tervikuna, soovib Sisekaitseakadeemia panustada sellesse, et siseturvalisus oleks kogu elanikkonna asi ja saaks tuge paremast mõistmisest, positiivsetest kokkupuudetest, kogemustest ja ühisüritustest. Kõige suuremas mahus korraldab Sisekaitseakadeemia Narvas ja mujal Ida-Virumaal erinevaid praktikaid, mille baasiks uus õppehoone saab olema. Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidele korraldatakse seal näiteks nii tutvumispraktikaid, avaliku korra kaitsmise praktikaid kui ka piirikontrolli praktikaid. Sisekaitseakadeemia korraldab 13 Eesti gümnaasiumis valikainena sisekaitseõpet. Hetkel antakse sisekaitseõpet ka neljas Narva gümnaasiumis ning alates oktoobrist hakkab see toimuma uues õppekeskuses.

Eelmine Kõik postitused Järgmine