Ehituskontserni Nordecon International mullune käive ületas 2,4 miljardi krooni piiri

Ehituskontserni Nordecon International 2009. aasta auditeerimata müügitulu ületas 2,41 miljardit krooni, kahanedes aastaga ligemale kolmandiku võrra. Majanduskriisi tõttu järsku langusse suundunud ehitusturul ulatus kontserni mullune puhaskahjum neljandas kvartalis tehtud ühekordsete allahindluste mõjul 88,7 miljoni kroonini.

„Ärikeskkonna järsk halvenemine ehitusturul toimunud olulise nõudluse vähenemise, tihenenud konkurentsi ning hindade alanemise näol on reaalsus, mille eest peitu ei poe. 2009. aasta kujunes ehitussektoris tõsiseks katsumuseks, mis kajastub ka Nordeconi kontserni majandustulemustes,“ lausus Nordecon International ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Lisaks andsid oma panuse ettevõtte majandusaasta kahjumiga lõpetamisele ühekordsed vara allahindlused suurusjärgus 115 miljonit krooni, mille osas leiab põhjalikumat informatsiooni börsile esitatavast vahearuandest. Samas saame pärast tehtud otsuseid  jätkata positsioonilt, kust on võimalik paindlikumalt jätkuvalt keerukas turusituatsioonis edasi liikuda. Kuigi ootame 2010 aastal ehitusturu languse pidurdumist, on siiski selge, et käesolev aasta saab olema tõsiseks proovikiviks kõigile turuosalistele.“

Jaano Vink lisas, et raske aeg on Nordeconi kontsernile isegi kasuks tulnud, sest kulude kokkuhoid, paljude tegevuste efektiivistamine, kontserni mullune restruktureerimine ning tütarettevõtete senisest suurem koostöö on tuleviku võimalusi arvestades kindlasti suureks konkurentsieeliseks. „Ainult läbi töö tulemuslikkuse tõstmise saab praegust turuolukorda enda kasuks pöörata. Kontserni üldhalduskulud vähenesid 2009. aastal  võrreldavate numbrite baasil  ligikaudu 33% ning kulude jõulise kokkuhoiu sildi all alustati ka alanud aastat. Loomulikult ei tohi üle pingutada ning otsida kokkuhoidu kvaliteedi arvelt.“

 Jaano Vink mainis veel, et Nordecon on hetkel võtnud välisturgude osas hoo selgelt maha ning keskendub tänavu eelkõige koduturule Eestis. „Tunneme Eesti turgu lihtsalt kõige paremini ning oleme siin piisavalt tugevad. Mujal Baltikumis me praegu kasumiteenimisvõimalust ei näe, sestap olemegi arvestades üldist keskkonda seal oma tegevuse peatanud. Samas ei välista me tegutsemist neis riikides projektipõhiselt, kui leidub piisavalt pooltargumente. Ukraina turul oleme  esindatud läbi kohalike tütarettevõtete,“ märkis Jaano Vink. 2009. aastal moodustas Eestis teenitud müügitulu ligikaudu 86% kontserni teenitud müügitulust.

Ärisegmentide võrdluses ületas 2009. aastal infrastruktuurirajatiste müügitulu erinevalt viimasest paarist aastast hoonete oma. Sama suundumust on veel teostamata ehituslepingute põhjal oodata ka tänavu. Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht 2009. aasta lõpu seisuga  oli 1,53 miljardit krooni, püsides suhteliselt stabiilsel tasemel juba mitme kvartali jooksul.

 

2009. aasta IV kvartali lõpu seisuga töötas kontsernis ligikaudu 950 inimest, nendest insenertehniline personal moodustas ligikaudu 420 inimest. 2009. aasta tööjõukulud koos kõikide maksudega olid 363,5 miljonit krooni, mis on 27% vähem kui eelmisel majandusaastal.

Eelmine Kõik postitused Järgmine