Jurist, ootame Sind meie meeskonda!

Sinu peamisteks tööülesanneteks on

  • meie ehitusvaldkonna juhtide ja teiste meeskonnaliikmete toetamine ning nõustamine õigusalastes küsimustes, sh riigihanked
  • erinevate juriidiliste dokumentide koostamine, sh lepingud ja nõuded
  • dokumentide korrektsuse kontrollimine, läbirääkimistel osalemine ja muude erinevate juriidiliste küsimustega tegelemine

Oled meie jaoks ideaalne kandidaat, kui 

  • suudad hästi orienteeruda seadusandluses, sh ehitusõiguses ja tulla toime suure info hulgaga
  • oled enesekindel, initsiatiivikas ja õppimishimuline
  • oled orienteeritud lahenduste leidmisele ja meeskonnatööle
  • tuled tööalaselt hästi toime pingelistes olukordades

Eeldame, et Sul on õigusalane kõrgharidus, omad varasemat töökogemust (eelistatult juristina), oled väga hea kirjaliku ja suulise eneseväljendusoskusega nii eesti kui ka inglise keeles

Töötasu 2200-2700 eurot 

Lisainfot jagab peajurist Helin Kikerpill helin.kikerpill@nordecon.com

CV ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 10.01.2024 aadressile cv@nordecon.com