Tapal avati esimene uudse lahendusega tegevväelaste kasarm

Kaitseminister Kalle Laanet märkis, et hoone on osa Eesti riigikaitse edendamisest. „Moodsa arhitektuuri joontega kasarmu-tüüpi hoonesse on võimalik majutada rohkelt inimesi, mis suurendab selle väärtust kriitilise vajaduse korral,“ lausus Laanet.

Ta lisas, et paljud Tapa linnakus töötavad tegevväelased asuvad elama võimalikult mugavates, privaatsetes ja tänapäevastes tingimustes. „Soovin majaelanikele, tegevväelastele, head majutust uues kodus ning loodan, et paremad elutingimused suurendavad veelgi nende tööindu ja seeläbi panust riigikaitsesse,“ ütles Laanet.

Üleviste tänaval asuv kasarmu on mõeldud 150 tegevväelase majutamiseks. Hoone on projekteeritud ühekohaliste tubadena, kuhu majutatakse Tapa linnakus töötavad tegevväelased. Kriitilise vajaduse ilmnedes on võimalik hoonet kasutada kasarmu tüüpi majutuseks, võimaldades seeläbi majutatavate arvu suurendada.

„Uue kasarmuhoone majutustingimusi võrreldes olemasolevatega on tunduvalt paranenud. Seni on tegevväelased pidanud ootama ajateenijate majutustingimuste parandamise taga, aga peatselt paranevad ka nende majutustingimused nii Jõhvis kui ka Tartus. Lisaks on oluline, et Tapa linnas asuvas kasarmus on ka ruumid, mis on mõeldud liikumiserivajadusega teenistujatele,“ märkis RKIK kirde taristuportfelli juht Külli Tulvik.

Hetkel on kaitseväe kasutuses mitmed ühiskasutuseks kohaldatud korteripinnad Tapa linnas.  Sõjaväelinnaku kasvades on ilmnenud tungiv vajadus pakkuda tegevväelastele ühiselamu tüüpi majutuspinda linnakust jalutuskäigu kaugusel.

„Nordeconil on olnud võimalus anda mitme aasta vältel oma panus Tapa kaitseväelinnaku erinevate hoonete ja rajatiste ehitamisse. Tunneme end linnaku suure meeskonna tõelise osana ja see on uhke tunne. Paremad tingimused teenimiseks toetavad Eesti ja NATO vägede paremat kaitsealast ettevalmistust,“ lisas Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman.

Kasarm on viiekorruseline ja moderne arhitektuurikeelega, järgides ümbritsevat hoonestuslaadi. Kasarm ehitati linnaosasse, mida kohalikud kutsuvad sõjaväelinnaks. Samal krundil asus NSV Liidu sõjaväelaste paneelelamu, mis lõplikult valmis ei saanudki ja lammutati 2010. aasta sügisel.

Hoone on ehitatud väljaspoole Kaitseväe territooriumi. Hoone aluse krundi Üleviste tänaval ostis
2019. aastal riik Tapa vallalt, toetades seeläbi kohalikku omavalitsust. Krundi maksumus oli 26 184 eurot koos käibemaksuga. Tapa linnas on antud kasarmu esimene sellel sajandil valminud korterelamu. 

Tapal paiknevad 1. jalaväebrigaadi ja NATO liikmesriikide väeüksused. 1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest.

Avamisürituse FOTOD on leitavad aadressilt: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60605

Eelmine Kõik postitused Järgmine