Tänasest algavad uuesti Veskitamme liiklussõlme ehitustööd

„Möödunud aastal teostati Veskitammi liiklussõlme ehitusobjektil põhimahus kaeve- ja täitetööd, rajati kommunikatsioonid ning ehitati tunnelid,“sõnas teedeehituse direktor Ain Pähkel. „Kommunikatsioonid vajavad aga rajamist ja kaevetööd tegemist veel maanteest vasakule jäävatel tänavatel ja Jälgimäe-TOPi kogujateemahasõidul. Suuremahulisema tööna on tegevusplaanis ka kogu objektile kahe viimase kattekihi paigaldamine.“

Tööde planeerimisel pööratakse eriliselt tähelepanu magistraalliikluse sujuvusele. Arvestades käesoleval aastal teostatavaid töid, kasutatakse põhimaanteel peamiselt 2+1 sõiduradadega liikluskorraldust, seda eriti põhitee viimaste asfaldikihtide paigaldamise ajal.

Millega peavad arvestama liiklejad ja kohalikud elanikud?

Veskitammi liiklussõlme ehituse raames rekonstrueeritakse osaliselt ka Laagri aleviku tänavad: Nõlvaku, Vanasilla, Seljaku. Ehitustööde käigus kaevatakse vana tee ning rajatakse uued konstruktsioonikihid, samuti uuendatakse kommunikatsioone. Kuivõrd rekonstrueeritavad tänavad on kitsad, siis ei ole võimalik kasutada ehitustöödel osalist tänava sulgemist ja eelmainitud tänavad suletakse ning avatakse järk-järgult tagamaks kohaliku liikluse toimimine.

Olgugi, et Laagri alevikku rajatud kolme jalakäijatele mõeldud tunneli betoonitööd valmisid möödunud aastal ja talviseks perioodiks avati need juba liiklejatele, suletakse alates homsest tunnelid liiklejatele uuesti.  Jalakäijad suunatakse ajutiselt üle raudtee ja Laagri Selveri juurde rajatud ajutise foorreguleeritud ülekäigu kaudu. Tunnelite sulgemine on vajalik, et teostada tunnelites asfaltkatte ja püsivalgustite paigaldus ning graffitite eemaldamine.

Veskitammi raudteeülesõidu taasavamine liiklusele on planeeritud maikuusse.

Eelmine Kõik postitused Järgmine