Riigihangete Amet rahuldas Nordecon Infra vaidlustuse Loo-Maardu teelõigu ehituse riigihankes

23. novembril 2009 tehtud otsusega rahuldas Riigihangete Ameti juures asuv Vaidlustuskomisjon ASi Nordecon Infra vaidlustuse Maanteeameti riigihankes „E20 Loo-Maardu teelõigu ehitus“ ning tunnistas kehtetuks Maanteeameti peadirektori käskkirja pakkujate kvalifitseerimise kohta.
Kehtetuks tunnistati Maanteeameti peadirektori 13.10.2009 pärinev käskkiri nr 335 „Pakkujate kvalifitseerimise ja hankemenetlusest kõrvaldamine riigihankes „E20 Loo-Maardu teelõigu ehitus“, mille punkti 5 kohaselt kvalifitseeriti ühiselt pakkumuse esitanud Aktsiaselts MERKO EHITUS (registrikood 11520257), Tallinna Teede Aktsiaselts (registrikood 10344640) ja SIA MERKS (registrikood 40003304295).
23. oktoobril 2009 esitas AS Nordecon Infra vaidlustuse ühispakkujate ASi Merko Ehitus, Tallinna Teede ASi ja SIA Merks kvalifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamiseks, kuna AS Nordecon Infra oli seisukohal, et mainitud ühispakkujatel ei olnud täidetud Maanteeameti poolt sätestatud tingimus käibe kohta aastatel 2006-2008 teeseaduse § 2 mõistes, igal aastal 400 miljonit krooni. Nordecon Infra AS vaidlustuse sisu ei olnud kõnealusel juhul nö. Merko registrinumbri küsimus, nagu püüab paaniliselt näidata AS Merko Ehitus.
Vaidlustuse läbivaatamise käigus selgus, et Nordecon Infra AS kahtlustel oli alust ning AS Merko Ehitus ja tema teised ühispakkujad ei olnud tõepoolest tõendanud oma nõutava käibe olemasolu. Samuti leidis vaidlustaja vaidluskomisjoni poolt väljastatud dokumentidega tutvudes üllatusega, et ASi Merko Ehitus, Tallinna Teede ASi ja SIA Merks ühispakkumine sisaldas valeandmeid riigihankeseaduse mõistes, mille puhul peab hankija valeandmeid esitanud pakkuja(d) hankelt kõrvaldama. Kahjuks polnud Maanteeamet hankijana neile küsimustele piisavalt tähelepanu pööranud ning seetõttu on ka mõistetav Vaidlustuskomisjoni otsus rahuldada AS Nordecon Infra vaidlustus.
Nordecon Infra AS nõustub täiesti väitega, et riigihankel peab edukaks tunnistama ning lepingu sõlmima hanketingimustele vastava ja soodsaima pakkumise teinud ettevõttega. Seejuures aga peavad kõik osapooled tegema seda moel, mis ei läheks vastuollu kehtiva seaduse sätetega ning oleks läbipaistev kõigile.

Nordecon International AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Nordecon International on lisaks Eestile esindatud Lätis, Leedus ja Ukrainas. Kontserni konsolideeritud käive oli 2008. majandusaastal 3,9 miljardit krooni, aruandeaasta puhaskasum 171 miljonit krooni ning varade maht 2,4 miljardit krooni. Kontsern annab tööd enam kui 1100 inimesele.
Lisainformatsioon:
Jaano Vink, AS Nordecon Infra nõukogu esimees
Tel: +372 615 4400, e-post: jaano.vink@nordecon.com

Eelmine Kõik postitused Järgmine