Veskitammi liiklussõlm

Tellija: Maanteeamet, Saue Vallavalitsus

Asukoht: Harjumaa

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kilomeetritele 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus hõlmab:

  • põhimaantee number 4 renoveerimist kilomeetritel 13-13,7 linnast väljuval suunal ning kilomeetritel 13-13,6 linna siseneval suunal;
  • Vanasilla, Nõlvaku ning Seljaku tänavate ümber ehitamist;
  • kergliiklejatele mõeldud tunnelite välja ehitamist põhimaantee, Veskitammi tänava ning raudtee alla koos kõigi vajalike kommunikatsioonidega;
  • täiesti uute Jälgimäe-Topi ning Urda kogujateede ehitamist;
  • sadevee-, reoveekanalisatsiooni-, drenaaži-, survekanalisatsiooni-, vee- ja gaasitorustiku ehitamist;
  • elektriülekandeliinide, telekommunikatsioonisüsteemide ja välisvalgustuse rajamist.
Eelmine Kõik projektid Järgmine