Valmaotsa – Kärevere lõigu 2+1 möödasõidualad

Tellija: Maanteeamet

Asukoht: Tartu maakond

Tööde käigus ehitati ca 7,4 km pikkusele Valmaotsa-Kärevere lõigule neli 2+1 ristlõikega lõiku ehk mõlemasse sõidusuunda kaks möödasõiduala. Rajati vajalikud tagasipöördekohad, juurdepääsu-ja kogujateed. Lisaks paigaldati ca 14 km ulukitara ning ca 900 m erinevaid müratõkkeid.

Eelmine Kõik projektid Järgmine