Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala

Tellija: Maanteeamet

Asukoht: Tartu

Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Lemmatsi teest kuni Lennuvälja teeni ulatuval 2,5-kilomeetrisel lõigul projekteeriti ja ehitati välja 2 + 2 sõidurajaga maantee koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega. Tõrvandi olemasoleva ristmiku asemele ehitati eritasandiline riste, mis koosneb ühest raudtee- ja ühest maanteeviaduktist. Lennuvälja praeguse ristmiku asemele ehitati eritasandiline ristmik ning jalgratta- ja jalgteetunnel. Lisaks põhimaanteele ehitati kogu objekti ulatuses välja veel 2 km jagu kõrval- ja juurdepääsuteid, 0,4-kilomeetrine ühendustee Tamme tänavaga, 0,6-kilomeetrine lõik Tõrvandi ja Ülenurme vahele, 0,3-kilomeetrine ühendustee Lennuvälja teega ja sama pikk ühendustee Tehnopargi teega. Samuti ehitati 2,3 km jagu jalg- ja jalgrattateid.

Vaata videot ehitustöödest

Eelmine Kõik projektid Järgmine