Sillamäe ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi

Tellija: Sillamäe Veevärk AS

Hanke raames ehitati välja Eesti üks unikaalsemaid veefiltreerimissüsteeme, tegemist oli gravitatsiooni jõul töötavate filtritega, et gaasid pääseksid veest välja. Reoveepuhastisse paigaldati kolmanda astme järelfiltratsiooni seadmed, et vähendada reoveepuhastist tulnud heitvee fosfori sisaldust ja hägusust (heljumi kinni püüdmist).

Eelmine Kõik projektid Järgmine