Riigimaantee nr 44 Aovere – Luunja km 0,000 – 11,352

Tellija: Maanteeamet

Projekti eesmärk oli riigi tugimaantee nr 44 Aovere-Luunja km 0,000-11,352 lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse alase taseme tõstmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine. Ehitustööde käigus rekonstrueeriti ja paigaldati uus asfaltkate 11,2 km pikkusele maanteelõigule, rajati tänavavalgustus Luunja ja Aovere ristmikele, ehitati välja bussipeatuste laiendused ja paigaldati bussiootekojad.

Eelmine Kõik projektid Järgmine