Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28 – 37 Ääsmäe – Kohatu 2+1 möödasõidualad

Tellija: Maanteeamet

Ligikaudu 9 kilomeetri pikkune Ääsmäe-Kohatu lõik (Tallinn-Pärnu Ikla maanteel kilomeetritel 28–37) rekonstrueeritakse 2+1 möödasõidualadega maanteeks koos tagasipöördekohtadega. Ehitatakse välja ka kohaliku liikluse lahendused. Lisaks maantee rekonstrueerimistöödele ehitame ökodukti, lammutame olemasoleva Kernu silla ning rajame selle asemel uue.

Eelmine Kõik projektid Järgmine