Paide linna reoveepuhasti

Tellija: Paide Vesi AS

Asukoht: Paide

Reoveepuhasti reostuskoormus on 40 225 IE ja reoveekogus Qkesk=2 111 m³/d  ja Qmax=11 000 m³/d.

Eelmine Kõik projektid Järgmine