Logi tänav ja Vanasadama loodeosa uued pääslad ja ootealad

Tellija: Tallinna Sadam AS

Asukoht: Tallinn

Rekonstrueeriti Logi tänav, mis laienes kahe sõiduraja võrra, ehitati uued pääslad ja autode ootealad. Rajati Logi tänava ja Rumbi tänava sadama juurdepääsutee ringristmik ning Logi tänava ja Sadama tänava foorjuhtimisega ristmik. A-terminali ümbrusesse rajati uued kommunikatsioonid, asfalteeriti suures ulatuses kaide vahelist ala, ehitati välja kolm pääslatsooni ja -kompleksi laevadele pääsuks, rajati uus sademevee kanalisatsioon ning uus välisvalgustus.

 

Eelmine Kõik projektid Järgmine