Kose reoveepuhasti

Tellija: Kose Vesi OÜ

Asukoht: Kose, Harjumaa

Rajati uus ja moodne reoveepuhasti, sh puhasti reoveesette käitlemiseks trummelkomposteerimise süsteem. Likvideeriti amortiseerunud vanad puhasti rajatised. Reoveepuhasti reostuskoormus on 3 000 IE ja reoveekogus Q=450 m³/d.

Eelmine Kõik projektid Järgmine