Koidula piirijaama ehitustööd

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Asukoht: Põlvamaa, Värska

Rajati raudtee muldkeha ca 25 km, torustikke ca 18 km, uusi teid ca 5 km ja rekonstrueeriti 1,5 km olemasolevaid teid, ehitati välja elektrivarustus. Teostati jaamahoone, tollilaohoone ja tehnohooldepunkti ehitustööd koos hoonete vaheliste teede ja platside katete paigaldamisega, perroonide ehitusega ning telekommunikatsioonide väljaehitamisega.

Eelmine Kõik projektid Järgmine