Kadrina reoveepuhasti

Tellija: Kadrina Soojus AS

Reoveepuhasti reostuskoormus on 3 280 IE ja reoveekogus Qkesk=432 m³/d ja Qmax=518 m³/d.

Eelmine Kõik projektid Järgmine