Peetri kandi uut kooli – Kindluse Kooli asub ehitama Nordecon

„Kindluse Kooli ehitusleping on Rae valla jaoks seni suurim ühekordne investeering,“ ütles vallavanem Madis Sarik. Tema sõnul on lepingu partneriks valitud ehitajaga vallal varasemast ette näidata edukas koostöö ja seega allkirjastati leping veendumuses, et lõpptulemus saab olema täpselt selline nagu tellija ja kogukond seda ootavad. „Kindluse Kooli ehitus on nii mõneski mõttes väga sarnane 2016. aastal avatud Järveküla Kooli rajamisele. Küll aga oleme nii meie kui ka ehitaja, eelmise kogemuse võrra rikkamad ja seega võib kindel olla, et tulemus on sama muljetavaldav või veelegi parem,“ sõnas Madis Sarik.

„Juba täna puudu olevate koolikohtade kõrval pakub kompleks lisaväärtust kogu hoogsalt arenevale piirkonnale. Kooli direktori Annika Räime visioon muuta koolimaja kogukonnaelu südameks innustab meid looma parimad võimalikke tingimusi. Seda nii õppimiseks kui ka koolipäeva väliste tegevuste läbiviimiseks, näiteks kooli osana rajatavatel välialadel ja pneumohallis, mille kogukond kindlasti aktiivselt kasutusse võtab,“ lisas Sarik. 

„Nordecon alustab Rae vallas teise uue koolimaja ehitamist viimase nelja aasta jooksul – see on eriline sündmus nii valla ja ehitaja jaoks, aga tegelikult kogu Eesti jaoks. Alustame ehitusega nii kiiresti kui võimalik, et 2020. aasta 1. septembril saaksid Kindluse Koolis alustada õppetööd esimesed, algklasside õpilased,“ sõnas Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma. „Hoone on väga suur ning valla jaoks suur investeering: pärast algklasside maja valmimist jätkame ehitustöid köögi, söögisaali ja välialadega kuni 2020. aasta oktoobri lõpuni ning ülejäänud osad – põhikool, spordihoone, osad välialad ja pneumohall – valmivad veel 2021. aasta kevadel.“

Kogu hoonete kompleksi valmimise lõpptähtaeg on lepinguga järgselt 18 kuud, kuid ehitust kureeriva abivallavanem Jaanus Männiku sõnul liigutakse samas graafikus, mis Järveküla Kooliga. See tähendab, et  õppetöö saab alata 1. septembril. „Esimeses etapis valmib algklasside maja, nemad saavad järgmist kooliaastat alustada uhiuues koolimajas ja näha sealjuures oma silmaga, kuidas saab viimase lihvi põhikooli lõpuni nende elus väga olulist rolli kandma hakkav Kindluse Kool,“ ütles Männik.

Järveküla alevikku Turu tee ja Kindluse tee vahelisele alale kerkiva Rae valla lastele mõeldud Kindluse Kooli hoones on suletud netopindala 8772,5 m2, hoone mahutavuseks on planeeritud 870 last ja 70 õpetajat. Õppehoone on tinglikult jaotatud kolmeks osaks: 2-korruselise vanema õppeastme mahu ja ühekorruselise algkooli vahel asuvad kooli südameks jäävad fuajee, söökla ning aula koos abiruumidega. Ühekorruselist algkoolide plokki liigendab raamatukogu. Algkooli plokk on kooli peasissepääsuga seotud läbi avara ühekorruselise galerii, kus asub kogu kooli õpetajate plokk. Valdavalt kahekorruselise põhikooli hoonemahus asub läbi kahe korruse ulatuv kaldauditoorium, õppeklassid ja söökla köök. Samasse majaossa on planeeritud ka eraldi plokk hariduslike erivajadustega lastele. Hoonel on ka neljakorruseline kindlusetorn, milles leiavad koha logopeed ja eripedagoog, huvijuht, ronimisvõrguga ruumis õpilasomavalitsus ning viimasel korrusel välivaatlusi võimaldav torniklass. Põhikooli teiselt korruselt avaneb ligipääs rajatava spordihoone galeriisse.

Lepingujärgselt ehitatakse valmis ka spordihoone esimene etapp netopindalaga 2511,4 m2. Algkooli, põhikooli ja võimla sektsioonile lisaks kerkib ehituse käigus Rae valla esimene soojenduse ja kunstmurukattega jalgpallistaadion, mis kaetakse talveperioodiks pneumomembraaniga. Lisaks koolile, teenindab kogu spordikompleks ka kogukonda. 

Kindluse Kooli põhiprojekti on teinud SWECO Projekt AS ja arhitektid Ahti Kooskora ning Sander Palling. 

Välisilmelt jälgib uus koolimaja Rae valla haridustaristu välja kujunenud stiili, olles moodne, põhjamaine ning moodustades keskkonnaga harmoneeruva terviku. Hoone passiivseks jahutamiseks kasutatakse ekraani – metallvõrgust päikesevarjestust, mis laseb läbi valgust ja võimaldab läbi vaadata, aga varjestab ära kuuma päikese. Sarnast väliala lahendust, kus saab hoida rattaid ja vihmase ilmaga lihtsamaid mänge mängida, saab näha täna olemasoleva Järveküla Kooli juures. 

Rae vald asub Harjumaal, Tallinna linnast lõunas ning piirneb Jõelähtme, Kiili, Raasiku ja Kose valdadega. Ligi 20 tuhande elanikuga Rae vald on üks tormilisema arenguga ja noorima elanikonnaga kohalikke omavalitsusi Eestis. Kogu valla elanikkonnast moodustab tervelt 33,2%  0-19. aastaste inimeste vanusegrupp, mis omakorda nõuab vallalt pidevaid investeeringuid haridustaristusse. 

Eelmine Kõik postitused Järgmine