Nordeconil valmisid Tartu ida ja lääne ümbersõidul ehitustööd kaks kuud kokkulepitust varem

Nordecon AS lõpetab ennetähtaegselt ehitustööd Tartu läänepoolse ümbersõidu IV. ehitusalas ja idaringtee I. ehitusalas, mille tulemusel valmis üks Lõuna-Eesti suurimaid transpordisõlmi – Postimaja liiklussõlm, kokku kolm viadukti ning ligi 4 km uut neljarajalist teed koos vajaliku taristuga. Ehitustööde maksumuseks mõlemas ehitusalas kokku oli 28,8 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Kuigi Lääneringi tööde lõpptähtajaks on järgmise aasta veebruar, on praeguseks kõik sisuliselt valmis – teha on jäänud üksikud viimistlustööd ning lisatööna täiendavate liiklusmärkide paigaldus,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Peagi saame objekti üle anda tellijaks olnud Maanteeameti Lõuna regiooni esindusele. Hea koostöö ja teineteisemõistmine tellijaga on kindlasti märkimisväärseks põhjuseks, miks õnnestub selle suuremahulise ehitusprojektiga lõpetada juba kaks kuud enne tähtaega ning sellise partnerluse üle on igal ehitajal väga hea meel.“

Erkki Suurorgi sõnul ühendab valminud transpordisõlm Tartu läänepoolse ümbersõidu Tartu idapoolse ringtee lahendusega, mida samuti Nordecon ehitab ning kus seekord Tartu linna tellitud objekti valmimistähtajaks on 2014. aasta jaanuar. Sellelgi objektil saavad  ehitustööd valmis novembri lõpuks.

„Postimaja liiklussõlm loob hea värava Tartu linna liiklejatele Põhja- ja Lõuna-Eesti vahelisel suurimal magistraalil. Omavahel on nüüdsest hästi ühendatud ka Tartu erinevad linnaosad, mis peaks mõjuma soodsalt liikluskoormusele kesklinnas ning samuti kaotati ehitustööde käigus ohtlik Tõrvandi raudteeülesõit,“ märkis Erkki Suurorg.

Tartu läänepoolse ümbersõidu IV ehitusala Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 187,35 – 189,12 ulatus Variku viadukti lõpust kuni Rehe hotelli juurde viiva Lemmatsi tee ristmikuni Ülenurme vallas. Antud ehitusalasse kuulus ka Rehepapi tee ehitamine Ülenurme vallas.

Ehitustööde käigus ehitati põhimaantee ligi kahe kilomeetri ulatuses ümber neljarajaliseks maanteeks, kus sõidusuunad on eraldatud põrkepiirdega. Liiklussõlme rampide ja muude kõrvalteede pikkuseks on kokku ligi 6 kilomeetrit. Tolmuvaba katte sai üle 10 kilomeetri kruusateid  Tartumaal, samuti ehitati välja jalg- ja jalgrattateed. Postimaja liiklussõlme ehitati raudtee- ja maanteeviaduktid. Samuti rajati uued sadeveekanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemid ning tänavavalgustus. Müratõkkeseinu püstitati 275 meetrit ulatuses.

Tartu idaringtee I ehitusala ulatus Ringtee tänavat pidi ligi  2 km pikkuses Postmaja juurest kuni Tartu vanglani.  Tööde käigus ehitati välja Võru tänava eritasandiline liiklussõlm koos viadukti, nelja rambi, kahe  liiklusringi ja kogujateedega. Põhiosas on ehitatud tee neljarealine. Peaaegu kogu tee ulatuses ehitati mõlemale poole kergliiklusteed.

Ehitustöid tegi Nordecon AS, tellijaks olid vastavalt Maanteeamet ning Tartu linn ja omanikujärelvalvet teostas AS Taalri Varahaldus.

Tartu ümbersõidu pidulik avamine toimub sel reedel, 22. novembril.

Eelmine Kõik postitused Järgmine