Nordeconi kontserni brutokasum kasvas I poolaastal 4,2 miljoni euroni

Nordeconi kontserni brutokasum kasvas 2014. aasta I poolaastal 4,2 miljoni euroni, brutokasumlikkus oli 6,2%. Eelmise aasta samal perioodil oli kontserni brutokasum 3,3 miljonit eurot ning brutokasumlikkus 4,3%. Kontserni 2014. aasta I poolaasta müügitulu oli 67,44 miljonit eurot. Nordeconi ehituslepingutega kaetud teostamata tööde portfelli maht on 87 miljonit eurot.

„Kasumi teenisime peamiselt II kvartalis, mil puudusid aasta algusele iseloomulikud tulemust negatiivselt mõjutavad ilmastikutingimused ning tehnoloogilise pausiga seotud püsikulud,“ ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Oluliselt paranenud põhitegevuse tulemuse põhjuseks on järjepidevalt tehtav töö tegevuse tõhustamiseks ja keskendumine eelkõige tulemusele, mitte niivõrd mahule. Samas hakkab järjest rohkem suurenema hetkel kehtivate turu- ja konkurentsitingimuste valguses sõlmitud lepingute osakaal, mis sunnib jätkuvalt otsima võimalusi protsesside parandamiseks.“

Kontserni 2014. aasta I poolaasta müügitulu oli 67,44 miljonit eurot, langedes eelmise perioodiga võrreldes 11%, mil see oli 75,49 miljonit eurot. „Müügitulu languse põhjustas eelkõige asjaolu, et erinevalt tänasest oli aasta tagasi kontsernil pooleli kolm suurt teedeehituse projekti kogumahus ca 70 miljonit eurot,“ rääkis Jaano Vink. „Samuti oli aasta tagasi töös märgatavalt suuremas mahus teisi ELi struktuurifondide toetatud insenertehnilisi objekte, mille osakaalu vähenemisele oleme juhtinud tähelepanu juba möödunud perioodidel.“

“Konkurents on kõikides ehitusturu valdkondades tihe,” märkis Jaano Vink. „Taas on suurenenud keskmine ehitushangetel osalejate arv ning odavaima hinnaga võitnud pakkumiste suured erinevused keskmistest. Olukord sarnaneb mõneti 2009. aastaga, kui väheneva nõudluse ootuses hakkasid ehitushinnad kiiresti langema, viies kaasa ka paljude sisendite hinnad. Olulise erinevusena ei ole hetkel sisendite hindades massiivset langust näha ning sellele pakkumisfaasis panustavatele ettevõtetele võivad lepingud lõppeda probleemidega. Konkurentsi poolt avaldatav surve ehitushindadele ja seeläbi kasumile on aga tuntav.“

Nordecon tegutseb jätkuvalt kahes põhivaldkonnas, milleks on hoonete ja rajatiste ehituse projektijuhtimine ja peatöövõtt. „Püüame nende segmentide osakaalu müügitulust enam-vähem võrdsetena hoida, kuid seoses tee-ehitusobjektide valmimisega möödunud aasta teises pooles annab hoonete segment hetkel juba 71% kontserni müügitulust,“ rääkis Jaano Vink. „Müügitulu struktuuri muutumist peegeldavad ka ehituslepingute teostamata tööde mahud, kus 2014. aasta I poolaasta seisuga oli hoonete segmendiga seotud lepingute osakaal 67%.“

Kontserni investeerimistegevuse rahavood ulatusid käesoleva aasta I poolaastal 0,6 miljoni euroni.

Eelmine Kõik postitused Järgmine