Nordeconi kasvatas käivet ja kasumlikkust

Nordeconi kontserni 9 kuu müügitulu kasvas aastaga 13%, ületades 117 miljoni euro piiri. Ehituskontserni brutokasum oli 6 miljonit eurot, samas kui mullu tegutseti antud perioodil kahjumlikult. Nordeconi ehituslepingutega kaetud teostamata tööde maht oli septembri lõpu seisuga 146,1 miljonit eurot.
 
„Majandustulemused vastasid meie ootustele ning sellises tegutsemiskeskkonnas oleme nendega rahul,“ ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Käibekasvu taga on kontserni edukas pakkumistegevus eelmisel ja sel aastal. Mitme suurobjekti nagu Aruvalla-Kose teelõigu ja Tartu ümbersõidu ehitus annab kontsernile mõneks ajaks intensiivsemalt tegevust. Tõenäoliselt jätkub sarnane kasv eelmise aastaga võrreldes ka viimases kvartalis, kuid edaspidi näeme kasvutempo aeglustumist.“
 
Jaano Vink lausus, et kasumlikkuse taastumine on olnud järjepideva töö tagajärjeks ning selle mõju avaldus juba 2011. aastal. „Võrreldes mullusega toimunud tulemuse paranemise taga on kahjumlike lepingute lõppude kajastumine eelmises aastas. Ilma nendeta oleks ka juba 2011 olnud põhitegevuse osas kasumlik. Oma osa kasumlikkuse kasvus tunnetasime mõningate segmentide puhul ka konkurentsisurve vähenemises.“
 
Kontserni 9 kuu brutokasumiks kujunes ligikaudu 6 miljonit eurot ning puhaskasumiks ligikaudu 2 miljonit eurot. Aasta tagasi tegutses kontsern kahjumiga ning vastavad kahjuminäitajad olid ligikaudu 0,7 ja 4 miljonit eurot.
 
„Hoolimata kasumlikkuse paranemisest ei ole olukord ehitusturul tervikuna kiita,“ sõnas Jaano Vink. „Tee- ja trassiehituses hakkab järgmisest aastast turulolijaid kimbutama mahtude vähenemine. EL-i käesolev eelarveperiood lõpeb 2013. aastal ning praegu pole järgmise eelarveperioodi toetuste mahud ehitussektorile teada. Teedeehituses on riik panustamas pigem üksikutele suurprojektidele. Hoonete valdkonnas on jätkuvalt ebanormaalne konkurentsiolukord, kus väiksema ja keskmise suurusega avalikel hangetel osaleb sageli üle 15 pakkuja.“ 
 
Jaano Vingi sõnul on mõnevõrra paranenud majanduskeskkond toonud kaasa küll eratellijate investeeringute suurenemise, kuid võrreldes avaliku sektori tellimustega on nende vähesus turuosalistele murettekitav. 
 
„Jätkuvalt valmistab ehitajatele probleeme riskide ebaühtlane jaotumine tellija ja peatöövõtjate vahel ning suurenev vahe avaliku sektori tellijatelt laekumiste ning alltöövõtjatele maksmiste tähtaegade vahel,“ lausus Jaano Vink. „Kui tellijate maksetähtajad kipuvad reeglina ületama 60 päeva, siis allhankijate taluvuslävi on paraku oluliselt madalam – tasuda tuleb sisuliselt ca 30 päeva jooksul või sageli veelgi kiiremini. Seega on peatöövõtja sunnitud oma põhitegevuse kõrvalt pidevalt veel ka panka mängima, mida ei saa kuidagi pidada mõistlikuks tegevusmudeliks.“
 
Jaano Vink märkis, et kontserni lepingute teostamata tööde maht on vähenemas. See tuleneb peamiselt suurprojektide realiseerumisest, teisalt on mahtude vähenemist võimalik seostada mõningates alamsegmentides ka ehitusturul toimuvate muudatustega. „Suurprojektide realiseerimise läbi liigume portfelliga pigem normaalsesse, turuolukorda peegeldavasse seisu. Turule tulnud hangete osas on meie pakkumistegevus olnud seatud eesmärkide tasemel ning mitmetes alamsegmentides on töödeportfelli mahud võrreldes eelmise aastaga ka suurenenud,“ selgitas Jaano Vink.
 
Nordecon tegutseb jätkuvalt kahes põhivaldkonnas, milleks on hoonete ja rajatiste ehituse projektijuhtimine ja peatöövõtt. Nende osakaal müügitulust jagunes vastavalt 42% ja 58%, rajatiste kerge ülekaal püsib eeldatavasti aasta lõpuni.
Eelmine Kõik postitused Järgmine