Nordecon sõlmis Tartu lääne ümbersõidu 5. ehitusala projekteerimis- ja ehituslepingu

Nordecon AS ja Maanteeamet sõlmisid täna lepingu Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks, mille raames uuendatakse lennuvälja ristmikuni viivat teelõiku ning ehitatakse kokku neli viadukti ja üks tunnel. Ehitustööde maksumuseks on 8,6 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Nordeconil on hea meel jätkata Tartu ümbersõidu järgmise ehitusetapiga – mullu sügisel lõpetasime uue Postimaja liiklussõlme ehitustööd ning nüüd tuleb see Lõuna-Eesti suuremaid transpordisõlmi kaasajastada ka lennujaama suunal viivas osas,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „Ümbersõidu 5. ehitusala on oluline teelõik, mida kasutab ööpäevas üle 14 000 sõidukijuhi, seda alates kohalikest liiklejatest kuni transiitliikluseni välja.“

Avo Amburi sõnul ehitatakse antud ehitusalas olev Tõrvandi ristmik eritasandiliseks risteks, mille tulemusena hakkab Tõrvandi ja Ülenurme alevike vaheline liiklus ja kergliiklus toimima põhimaantee ning raudtee all.

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Lemmatsi teest kuni  Lennuvälja teeni ulatuval 3-kilomeetrisel lõigul projekteeritakse ja ehitatakse välja 2+2 sõidurajaga I klassi nõuetele vastav maantee koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega. Lisaks ehitatakse lõigule 3 maanteeviadukti, üks raudteeviadukt  ja üks kergliiklustunnel, uuendatakse ristuvate ühendustänavate ja kõrvalmaanteede teekonstruktsiooni, ehitatakse välja Tamme tänava ühendustee ning Lennuvälja tee lõik koos ringristmikuga. Ühtlasi saavad kohalikud kõrvalteed tolmuvaba katte ca 7 km ulatuses.

Kogu Tartu läänepoolse ümbersõidu pikkus on 12 kilomeetrit ning see kulgeb mööda Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa trassi Kandikülast Uhtini. Ümbersõidu väljaehitamine on jagatud kuueks ehitusjärguks. Rekonstrueerimise tulemusena on kavas kogu Tartu läänepoolne ümbersõit ehitada  neljarajaliseks esimese klassi maanteeks.

Nordeconi poolt rajatava Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala tööd algavad 2014. aasta sügisel ning tööde kestuseks on planeeritud 15 kuud.

Eelmine Kõik postitused Järgmine