Nordecon sõlmis lepingu Tartu läänepoolse ümbersõidu ühe osa ehitamiseks

Nordecon AS ja Maanteeamet sõlmisid täna lepingu Tartu läänepoolse ümbersõidu 4. ehitusala ehitustööde teostamiseks, mille raames kaob Võru tänava raudteeülesõit ning samatasandiline ristumine Tartu ringteega. Ehitustööde maksumuseks on ilma käibemaksuta 14,7 miljonit eurot.

„Pärast Variku viadukti remonti on antud ehituslõigu ehk nn postimaja liiklussõlme puhul tegemist  järgmise suurema sammuga Tartu ümbersõitude rajamisplaanide elluviimises, millele peaks kunagi järgnema ehitustööd ka teistel linna läänepoolse ümbersõidu lõikudel, samuti Tartu põhja- ja idapoolsel ringteel,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „Hea meel on selle üle, et Nordeconi pakkumine, kogemused ja oskusteave tunnistati antud keerulisi ehitustöid sisaldaval hankel parimaks. Usutavasti on selle valikuga ja tööde kvaliteediga rahul ka kahe aasta pärast uusi teid ja sildu kasutama hakkavad  tartlased ning liiklejad Põhja- ja Lõuna-Eesti vahelisel suurimal magistraalil.“

Avo Amburi sõnul on ehitustööde lõppedes ära kaotatud Võru tänava ohtlik raudteeülesõit ning samatasandiline ristumine Tartu ringteega. Uue viadukti ehituse ajal suunatakse rongiliiklus ajutiselt väljaehitatavale kõrvalteele. „Kindlasti saavad ka liiklejad ehitustöödest mingil määral osa, kuid need mõjud peaksid jääma mõistlikkuse piiridesse. Kuna uue tee trass nihkub praegusest asukohast ära, siis saab rajatisi ja neile pealesõite ehitada ilma, et see liiklust oluliselt mõjutaks.“

Tööde käigus rajatakse 2+2 sõidurajaga põhitee kogupikkusega ligikaudu 2050 meetrit. Liiklussõlme rampide ja muude kõrvalteede pikkuseks on kokku ligi 5 900 meetrit. Tolmuvaba katte saab üle 10 kilomeetri kruusateid. Lisaks ehitatakse raudtee ja sõidutee viaduktid, kogupikkusega vastavalt 51 ja 41 meetrit. Samuti ehitatakse välja uued sadevee-, drenaaži-, kanalisatsiooni- ja veetorustike võrgud, rajatakse tänavavalgustus ning rekonstrueeritakse elektriliinid. Müratõkkeseinu püstitatakse 275 meetrit.

Kogu Tartu läänepoolse ümbersõidu pikkus on 12 kilomeetrit ning see kulgeb mööda Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa trassi Kandikülast Uhtini. Ümbersõidu väljaehitamine on jagatud kuueks ehitusjärguks. Rekonstrueerimise tulemusena on kavas kogu Tartu läänepoolne ümbersõit ehitada  neljarajaliseks esimese klassi maanteeks, mis jääb teenindama nii kohalikku kui transiitliiklust. Kõik ristumised teedega ja raudteega on kavas muuta eritasandilisteks.

Nordeconi poolt rajatava Tartu läänepoolse ümbersõidu neljanda ehitusjärgu tööd algavad eelduslikult 2012. aasta kevadel ning tööde kestuseks on 21 kuud.

Eelmine Kõik postitused Järgmine