Nordecon sõlmis lepingu Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks

Nordecon AS sõlmis AS-iga Paide Vesi lepingu Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumuseks koos tellija varuga on 6,74 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Täna sõlmitud lepinguga saab peagi oma lahenduse Paide linna pikaaegne murekoht ning kohalik vee-ettevõte saab järgmisel aastal kasutusele võtta kaasaegse reoveepuhasti,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „Säärased kulukad investeeringud veemajandusse on omavalitsustele pikas perspektiivis möödapääsmatud, kuid teisalt on sellega kaasnemas ka mitmeid plusse – paraneb looduskeskkond, elanike heaolu ning selliseid töid saab teha Euroopa Liidu toetusrahade abil. Ehitustööde käigus on paratamatu, et torustikkude vahetamisega kaasnevad kaevetööd ka  elamupiirkondade vahetus läheduses ning tavapärane keskkond ajutiselt muutub. Nordeconil on taristuehituses aga pikaajalised kogemused ning olen kindel, et töö lõpptulemused rahuldavad kõiki osapooli.“

Ehitustööde käigus ehitatakse reoveepuhasti tehnohoone, rajatakse puhastusprotsessi mahutid, paakauto pesemisplats ja sissesõidutee kuni Raudtee tänavani, ehitatakse garaaž ja paigaldatakse kompaktalajaam. Samuti ehitatakse kokku ligemale 2,5 kilomeetrit isevoolset-, surve- ja sademeveekanalisatsiooni torustikku ning rajatakse üle 300 meetri drenaažitorustikku.

Paide reoveepuhasti ehitustööd algavad mais ning kestavad järgmise aasta juulini.

Eelmine Kõik postitused Järgmine