Nordecon sõlmis lepingu Kiviõli ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi esimese osa ehitamiseks

Nordecon AS sõlmis täna Jõhvi, Kohtla-Järve, Püssi ja Kiviõli omavalitsustele kuuluva vee-ettevõttega OÜ Järve Biopuhastus lepingu Kiviõli linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide esimese osa ehitamiseks. Ehitustööde maksumuseks koos ettenägematute tööde reserviga on 4,52 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.
 
„Kuigi Kiviõlis on joogivee kvaliteedinõuete parandamiseks ja heitvee nõuetekohaseks puhastamiseks juba märkimisväärselt ära tehtud, annavad lähiaastad sadadele majapidamistele veelgi rohkem põhjust rõõmustamiseks,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „Peagi algavate mitmes osas teostatavate ehitustööde käigus vahetatakse välja amortiseerunud torustikud, mille tulemusel jõuab linlaste kraanidesse kaasaja nõuetele vastav joogivesi, kaovad veelekked ning vähenevad keskkonnariskid.“
 
Avo Amburi sõnul on maavarade aktiivse kaevandamise piirkonnas asuva Kiviõli elanike jaoks ajaloolistel põhjustel puhas vesi kahtlemata olulisema tähendusega mõiste kui paljudele teistele eestimaalastele. Seetõttu peab ehitaja väga oluliseks, et keeruliste ehitusgeoloogiliste tingimuste kiuste õnnestuks tähtaegadest kinni pidada ning töö tulemusega jääks kõik osapooled rahule.
 
Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi esimese osa ehitus hõlmab töid Kuuse, Lepa ja Võsa tänava piirkonnas. Kokku rajatakse 8,1 km pikkuses uut veetorustikku, 9,3 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 3 km ulatuses survekanalisatsiooni toruvõrku. Lisaks ehitatakse 9 reoveepumplat ning protsessi juhtimise- ja kontrollsüsteem. 
 
Ehitustööde tellijaks on OÜ Järve Biopuhastus ning tellijapoolset järelevalvet teostab AS Infragate Eesti. Tööd algavad eelduste kohaselt novembris ning kestavad 9 kuud.
Eelmine Kõik postitused Järgmine