Nordecon sõlmis lepingu Ääsmäe asula veevärgi ehitamiseks

Nordecon AS sõlmis reedel Saue valla vee-ettevõttega AS Kovek lepingu Ääsmäe asula ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ja rajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Nordecon AS-i juhatuse liikme Avo Amburi sõnul rekonstrueeritakse Ääsmäe asulas  antud lepingu raames veetorustikku ca 1,3 km ja kanalisatsiooni survetorustikku ca 0,4 km ulatuses, samuti rekonstrueeritakse üks puurkaevpumpla, üks reoveepumpla ja reoveepuhasti. Projekti kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammist.

Hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on 949 000 eurot. Tööde täitmisajaks on 321 päeva.

„Leping lisandus ettevõtte töödeportfelli peale kahe vaidluse edukat läbimist. On täiesti loomulik, et ettevõtted seisavad seaduses ettenähtud võimaluste piires oma huvide eest,“ lausus Avo Ambur. „Teisalt aitavad säärased vaidlusjuhtumid, neist tulenevad lahendused ning saadud kogemused vähendada tulevikus võimalusi, kus avaliku sektori poolt läbiviidavatel hangetel tehtavad otsused võiks riivata mõne pakkuja huve. Seeläbi paraneb kogu tegevuskeskkond ja tagatud on aus konkurents.“

Eelmine Kõik postitused Järgmine