Nordecon rajas Pärnu-Jaagupisse uue veetöötlusjaama ja reoveepuhasti

Nordecon AS lõpetas tähtaegselt  Pärnu-Jaagupi alevi veetöötlusjaama ja reoveepuhasti ehituse. Tervikuna tagavad rajatud töötlussüsteemid kõigile nõuetele vastava joogivee ja loodusesse tagasi juhitava heitvee normidekohase puhtuse.

 

„Uus veetöötlusjaam võimaldab kõigil Pärnu-Jaagupi elanikel edaspidi senini kasutatud fluoririkka vee asemel tarbida kõikidele normidele vastavat joogivett,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Aktiivmudatehnoloogial põhinev reoveepuhasti on peamiselt mõeldud Pärnu-Jaagupi tarbeks. Lisaks puhastile ehitati välja reoveemuda kompostimise väljak ning purgimissõlm. Kaasaegse ja perspektiiviga arvestava veevarustus ja -käitlussüsteemi olemasolu on üks omavalitsuste suutlikkuse näitajaid, et tagada elanikele vajalik elukvaliteet ja ümbritsevale keskkonnale vastuvõetav koormus täna ja tulevikus.“

 

Tööde tellijaks oli Halinga valla omanduses olev vee-ettevõte AS Mako ning 2012. aasta augustis alanud ning aasta aega kestnud ehitustööde maksumuseks kujunes üle 1,6 miljoni euro.

Eelmine Kõik postitused Järgmine