Nordecon on Tallinna parima ja korrektseima heakorraga ehitusettevõte

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on alates 2005. aastast teinud ehitusobjektidel kontrollreide korrektseima ehitusplatsiga ehitusettevõtja väljaselgitamiseks. 2022. aastal hinnati ehitusobjekte 15 korral ning komisjon kontrollis 69 ehitusobjekti heakorda. Iga ülevaatuse lõppedes valis komisjon kontrollreidi parima ehitusplatsiga ehitusettevõtja.

Parima heakorraga ehitusplatsi eeskujuks oli Nordecon AS poolt Ahtri tn 4 Roseni maja ehitus, mida kontrolliti kuuel kontrollreidil. Ehitusobjekti territoorium oli ümbritsetud piiretega, objektile oli paigaldatud vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale teabetahvel ehitustöö tegija kohta. Ehitusmaterjalid olid korrektselt ladustatud ning objektilt väljuvatel sõidukitel pesti rehve, et vältida pori kandumist linnatänavale. Naaberkinnistute elanikelt ehitustolmu ja müra kohta kaebusi ei laekunud. Utiliseerimiseks mõeldud ehitusjäätmeid ladustati lühiajaliselt, lenduvad jäägid olid tuule eest kaetud, linnakeskkonda tolmu ja mustust ei kandunud. Jalakäijatele ohutuse tagamiseks Ahtri tänaval paigaldati nõuetele vastav märgistus. Ehitusmaterjale transportiv suuremõõtmeline rasketehnika oli paigutatud kitsastes oludes oskuslikult, liiklust ümberreguleerivad skeemid olid kasutusel.

Parima ja korrektseima heakorraga ehitusettevõtte väljaselgitamise hindamiskomisjoni töö eesmärk on kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu õigusaktide ja heakorranõuete rikkumistele ning seeläbi tagada linlaste ja linna külastavate turistide turvaline ja heakorrastatud elukeskkond.

Viide Tallinna Linnavalitsuse 14.12.2022 istungi päevakorrapunktile

Eelmine Kõik postitused Järgmine