Nordecon lõpetas Tartus lennujaama ristmikuni viiva teelõigu suuremahulised ehitustööd

Pressiteade

19. november 2015

Nordecon ASil valmisid tähtaegselt Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala projekteerimis- ja ehitustööd, mille raames uuendati lennuvälja ristmikuni viivat teelõiku ning ehitati kokku kolm viadukti ja üks tunnel. Muu hulgas paigaldati ehitustööde käigus Tõrvandi ristmikul unikaalse sillatõste näol ligi 300 tonni kaaluv betoonist raudteeviadukt.

„Tartu läänepoolsel ümbersõidul valminud Lemmatsi teest kuni lennujaama ristmikuni ulatuv teelõik on oluline liiklussõlm, mida kasutab ööpäevas üle 14 000 sõidukijuhi – seda alates kohalikest liiklejatest kuni transiitliikluseni välja,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Ehitustööde käigus ehitati Tõrvandi ristmik eritasandiliseks risteks, mille tulemusel hakkas Tõrvandi ja Ülenurme aleviku vaheline liiklus ning kergliiklus toimima põhimaantee ning raudtee all. Nordeconile tähendas aga sealse raudteeviadukti paigaldus huvitavat insenerialast väljakutset, millega kõik projekti osapooled suurepäraselt toime tulid.“

Erkki Suurorgi sõnul tuli nimelt ehitajal paigaldada Tõrvandi ristmiku ehitusel 31-tunnise raudteeliikluse katkestuse ajal  varem valminud 295 tonni kaaluv betoonist raudteeviadukt. Tegemist oli kolm kuud ette valmistatud unikaalset sillatõstega, mida teostas selleks Eestisse toodud maailma üks suuremaid mobiilseid kraanasid.

„Objekti andsime tellijale üle novembris, kuid liiklejate kasutada oli uus tee juba loomulikult varem. Valminud teelõik võimaldab autojuhtidel lennujaama ristmikuni sõita oluliselt sujuvamalt ja ohutumalt kui varem ning ka lubatud piirkiirused on suurenenud,“ selgitas Erkki Suurorg.

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Lemmatsi teest kuni  Lennuvälja teeni ulatuval 3-kilomeetrisel lõigul projekteeriti ja ehitati välja enamuses 2+2 sõidurajaga maantee koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega. Lisaks ehitati lõigule kaks maanteeviadukti, raudteeviadukt ning jalgratta- ja jalgteetunnel, rekonstrueeriti ristuvad ühendustänavad ja kõrvalteed, ehitati välja Tamme tänava ühendustee ning Lennuvälja tee lõik koos ringristmikuga. Ühtlasi said kohalikud kõrvalmaanteed tolmuvaba katte umbes 7 km ulatuses.

Kogu Tartu läänepoolse ümbersõidu pikkus on 12 kilomeetrit ning see kulgeb mööda Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa trassi Kandikülast Uhtini. Ümbersõidu väljaehitamine on jagatud kuueks ehitusjärguks.  Ehitustööde tulemusena on kavas Tartu läänepoolne ümbersõit ehitada valdavalt neljarajaliseks esimese klassi maanteeks.

Nordeconi rajatud Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala tööd algasid projekteerimistöödega augustis 2014 ning kestsid 15 kuud. Projekti tellija oli Maanteeamet, projekti kaasrahastas 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Ehitustööde maksumuseks oli 8,4 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Pildid: http://pilv.powerhouse.ee/index.php/s/zaBPovep3CGMI9x

Eelmine Kõik postitused Järgmine