Nordecon ja Riigi Kinnisvara AS allkirjastasid lepingu Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ehituseks

Riigi Kinnisvara ja Haridus- ja Teadusministeerium sõlmisid koostööleppe, mille kohaselt juhib gümnaasiumihoone rajamist Riigi Kinnisvara ning viib sealhulgas läbi kõik vajalikud riigihanked. Eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada õppetööks parim koolihoone, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks õpilassõbralik ja kauakestev. Koolihoone rajamisel pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele, eesmärgiga ehitada liginullenergia koolihoone.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusminmärkis: „Riigigümnaasiumide ehitamine on Riigi Kinnisvarale väljakutse, mille võtame alati rõõmuga vastu. Kohtla-Järve tulevane Gümnaasium saab olema sarnaselt teiste riigigümnaasiumidega arhitektuurilahenduselt, ehituslikult ning kasutuselt hästi läbi mõeldud ning arvestav kõigi tulevase koolimaja kasutajatega. Soovime luua koolimaja, mis on väärtuseks keskkonnale kui kohalikule kogukonnale.“

„On loogiline, et kui riik ehitab, siis peavad uued hooned olema lisaks mugavusele ja funktsionaalsusele ka energiasäästlikud ning eeskujuks teistele – Kohtla-Järve riigigümnaasiumi uus maja saab olema liginullenergiahoone. See tähendab, et kool hakkab olema kõikide maja kasutajate jaoks väga hea sisekliimaga ning haldaja jaoks ka väiksemaid energiaarveid,“ ütles Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller.  

Projekteeritud koolihoone on 2korruseline ning lisaks tehniliste ruumide jaoks üks korrus maa all. Maja valdav osa fassaadi on kaetud korrapärase aknarütmiga. Fassaadimaterjal jäljendab ümbritsevaid korruselamuid ning on kaetud punakas/oranžikas fassaaditellisega. Hoone nn „viies fassaad“ ehk katus on planeeritud ehitada murukatusena, kus kasvavad praktiliselt hooldusvabad kukeharjad. Samuti paigaldatakse hoone katusele päikesepaneelid.

Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kohtla-Järve Linnavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga korraldas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi tulevase hoone arhitektuurivõistluse. Konkursile laekunud neljateistkümne kavandi hulgast tunnistati esikoha vääriliseks arhitektuuribüroo BOA OÜ ideelahendus märgusõnaga „VINKEL“. Ideelahenduse autorid on Margus Soonets, Jürgen Lepper, Anto Savi ja Maiu Hirtentreu.

Kohtla-Järve riigigümnaasium ehitatakse Ida-Virumaale Kohtla-Järvele aadressile Pärna nt 47. Planeeritud alal paikneb praegu pikalt tühjalt seisnud vana Pärna Põhikooli hoone ning silikaattelistest abihoone, mis lammutatakse. Uus planeeritud koolihoone on suletud netopinnaga 2 793,9 m2, hoone peaprojekteerija on BOA OÜ. Projekti tellija on Haridus- ja teadusministeerium, esindab Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Hoone antakse tellijale üle järgmise õppeaasta alguseks.

Kohtla-Järve tulevase riigigümnaasiumi ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Eelmine Kõik postitused Järgmine