Nordecon Internationali esimese kvartali käive oli 176 miljonit krooni

Ehituskontserni Nordecon International ASi 2010. aasta I kvartali auditeerimata müügitulu oli 176 miljonit krooni, vähenedes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 70%. Kontserni puhaskahjum oli kolme esimese kuuga 25,7 miljonit krooni. Müügitulu ning kasumi vähenemise tingisid nõrk nõudlus ehitusturul ning külm ja lumerohke talv.

„Ärikeskkonna ja ehitusturu jätkuvast madalseisust tingituna näitasid meie enda prognoosid 2010. aasta alguseks Nordecon Internationalile müügitulu langust. Varasemalt sõlmitud pikemaajalised lepingud on pea kõigil ehitajatel praktiliselt lõppenud ja juba teist aastat püsiva madala nõudluse mõjud on hakanud ilmnema ka finantsaruannetes,“ ütles Nordecon International ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Lisaks on esimene kvartal ehitussektoris madalhooaeg igal aastal. Tänavu andis sellele oma lisakaalu ka keerukate ilmaoludega talv – päris mitmes tegevussegmendis ei saanud me piltlikult öeldes üldse koppa maasse – pakane külmutas ka suure osa käibest. Lumerohkus ning temperatuuride kõikumine ei võimaldanud lõpetada pooleliolevaid töid ega teha ka ettevalmistusi algavateks uuteks projektideks.“

„Meie müügituluga erinevate segmentide lõikes on tegemist omamoodi paradoksaalse olukorraga. Kuigi 2010. aasta I kvartalis ületas hoonete segmendi müügitulu selgelt rajatiste oma, on Nordeconi kontserni teostamata tööde portfellis suurem osa ehitusmahtudest vastupidiselt rajatiste valdkonnas,“ ütles Jaano Vink. „Hoonete ehituses oli sel talvel siiski võimalik mõningaid töid (näiteks sisetingimustes) teha. Teede ja välistrasside kvaliteetne ehitamine oli samas praktiliselt võimatu. Aasta esimesel kolmel kuul moodustas hoonete ja rajatiste segmentide müügitulu kokku vastavalt 126 ja 48,5 miljonit krooni. Vaadates samas juba sõlmitud lepingute portfelli, on selge, et antud olukord on pigem ajutine. Aasta järelejäänud kvartalites saab ehitustegevus siiski hoo üles ning ka rajatiste valdkonnas näeme osakaalude kasvu.“

„Kahjum tekkis peamiselt kahel põhjusel. Ühelt poolt tingib turu madalseisu karm konkurents jätkuvalt surve marginaalidele. Teisalt kaasnevad organisatsiooni toimimisega siiski vältimatud püsikulud, millised ei sõltu hooajalistest mahtude muutustest. Arvestades juba tehtud jõulisi samme kulude kokkuhoiuks eeldame aastaks tervikuna siiski kogupildi paranemist,“ lisas Jaano Vink.

Esimese kvartali lõpul saab positiivsena välja tuua nii ettevõtte vaba raha jääki (193,7 miljonit krooni) kui ka plusspoolele jäänud äritegevuse rahavoogu. „Vaatamata kahjumile oli Nordecon International oma tegevuses tulemuslik,“ märkis Jaano Vink. „2010. aasta I kvartali äritegevuse rahavoog oli 36,9 miljonit krooni, mis on oluliselt parem võrreldes möödunud aasta sama ajaga kui rahavoog oli negatiivne 79,6 miljoni krooniga. Hea tulemuseni viisid klientidelt korralik maksete laekumine ja tegevuskulude kokkuhoid.“

2010. aasta I kvartali seisuga töötas kontsernis 745 inimest, aasta tagasi oli meil 1 223 töötajat. Tööjõukulud koos kõikide maksudega olid aasta esimesel kolmel kuul 52,1 miljonit krooni, mis on 47% vähem kui eelmise majandusaasta võrreldaval perioodil.

Teostamata tööde portfelli maht oli I kvartali lõpu seisuga 1,4 miljardit krooni. See on küll mõnevõrra vähem kui eelmistes kvartalites, kuid portfelli kahanemise kiirus on oluliselt aeglustunud ja stabiilsus saavutatud.

Eelmine Kõik postitused Järgmine