Nordecon ehitab Tartu Kobrulehe veehaarde ja veetöötlusjaama

„Tartu valda Tila külla ehitatava veetöötlusjaama ehitamise näol on tegu viimase aja Eesti suurima uue veehaarde rajamise projektiga, millest saab valmides Tartu linna ja lähipiirkondade ühisveevärgi oluline osa,“ sõnas Tartu Veevärk AS juhataja Toomas Kapp. „Uue veehaardega tõstame Tartu linna ja lähipiirkondade veega varustamise kindlust ning võimekust tarbimist tipptundidel paremini katta. Selle projekti elluviimine võimaldab meil asuda uuendama ka Tartu vanimat – Meltsiveski – veehaaret.“

„Tegu on viimase paari aasta suurima investeeringuga veevarustuse kindluse ja kvaliteedi tõstmiseks. Nordeconis on vajalik kompetents ja kogemus olemas ning meie jaoks on oluline, et saame panustada Tartu piirkonna jaoks sedavõrd olulise projekti teostumisse: ehitatav veehaardekompleks hakkab perspektiivis veega varustama nii Tartu valda kui osa Tartu linnast,“ sõnas Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma.

Veetöötlusjaam hakkab paiknema Tartu vallas Tila külas Kobrulehe kinnistul ning veehaarde puurkaevud Kobrulehe ja Veehaarde kinnistul.

Veetöötlusjaam rajatakse ühtse hoonena koos töödeldud vee reservuaaridega (2 x 2000 m3) ja hakkab tööle kaheastmelisena. Jaamas ehitatakse välja aeratsioonisüsteem, gravitatsioonifiltrid, desinfitseerimissüsteem ja survetõstepumpla. Kaasneb valmidus pöördosmoosisüsteemi lisamiseks.

Veetootmiseks rajatakse ühe katuse alla, kolmekorruseline pumpla, veetöötlusseadmete ja reservuaaride hoone. Töödeldud vee reservuaarid ja gravitatsioonifiltri basseinid rajatakse raudbetoonkonstruktsioonina, tehnoloogilise ruumi ja veetöötlusjaama teenindava hooneosa ruumid betoonplokkidest, hoone soojustatakse ja krohvitakse.

Eelmine Kõik postitused Järgmine