Nordecon ehitab Eesti suurima liiklusega teelõigule liiklussõlme

„Maanteeameti andmetel on liiklussõlmeks ehitataval neljarajalisel Tallinn–Pärnu–Ikla maantee lõigul aasta keskmine liiklussagedus 31 760 autot ööpäevas – nii tiheda liiklusega kohta on liiklussõlme ehitamine kindlasti keerukas, kuid samas hädavajalik ettevõtmine,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma. „Selle objekti ehitust on pikisilmi oodanud nii kohalikud Saue ja Saku valla elanikud kui ka teised seda kanti läbivad liiklejad.“

„Ehitusega alustame märtsikuus niipea kui selleks Maanteeametilt märguande saame,“ sõnas Ando Voogma. Kogu liiklussõlm valmib 2019. aasta novembris. Uue liiklussõlmega muutub liiklus piirkonnas mitmekesisemaks ning suureneb oluliselt transpordivahendite läbilaskvus.“

„Me teatame kõikidest liikluskorralduslikest muudatustest operatiivselt, et autojuhid saaks võimalusel valida alternatiivseid teekondi ja seeläbi minimeerida tekkida võivaid liiklusseisakuid,“ lisas Ando Voogma.  

Peale ehitustööde lõppemist avaneb liiklejatel võimalus Seljaku tänavalt sõita otse Veskitammi tänavale ning Veskitammi tänavalt tulijatel sooritada tagasipööre Tallinna suunale. Paralleelselt sõidutee ehitusega rajatakse ka kergliiklustee, mis peale valmimist võimaldab sujuvat ja ohutut liiklemist nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele Tallinna linna piirist kuni Laagri Maksimarketini välja. Uued Jälgimäe-Topi ning Urda kogujateed võimaldavad pärast valmimist selles piirkonnas ära kaotada kõik peale- ja mahasõidud põhimaanteelt, ent samas jätta ligipääs kõigile lähedal asuvatele ettevõttetele ja kinnistutele.

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kilomeetritele 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus hõlmab:

  • põhimaantee number 4 renoveerimist kilomeetritel 13-13,7 linnast väljuval suunal ning kilomeetritel 13-13,6 linna siseneval suunal;
  • Vanasilla, Nõlvaku ning Seljaku tänavate ümber ehitamist;
  • kergliiklejatele mõeldud tunnelite välja ehitamist põhimaantee, Veskitammi tänava ning raudtee alla koos kõigi vajalike kommunikatsioonidega;
  • täiesti uute Jälgimäe-Topi ning Urda kogujateede ehitamist;
  • sadevee-, reoveekanalisatsiooni-, drenaaži-, survekanalisatsiooni-, vee- ja gaasitorustiku ehitamist;
  • elektriülekandeliinide, telekommunikatsioonisüsteemide ja välisvalgustuse rajamist.
Eelmine Kõik postitused Järgmine