Nordecon allkirjastas täna Maanteeametiga lepingu Aruvalla-Kose teelõigu ehitamiseks

Nordecon AS koos ühispakkujaga Ramboll Eesti AS allkirjastas riigihanke võitjana täna Maanteeametiga lepingu Tallinn-Tartu maantee Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Koos ettenägemata tööde mahuga ulatub lepingu maksumus 54,2 miljoni euroni, mis sisaldab käibemaksu.

„Ligikaudu kahe ja poole aasta pärast on Tallinn-Tartu maantee kuni Koseni ehitatud neljarajaliseks, mis on oluline samm liiklusturvalisuse ja -mugavuse tagamiseks Eesti ühel suurima liiklustihedusega magistraalil nii sõidukijuhtidele ja teeäärsetele elanikele. Olulise tähendusega on see laiemalt vaadates ka riigile endale,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Suuremahulised investeeringud taristu parendamiseks on tulevikule mõtlev tegevus – paraneb avalikku teenust kasutavate kodanike üldine heaolu ning lühenevad ajalised vahemaad, mis tänapäeva kiires maailmas loeb palju.“

Erkki Suurorgi sõnul algavad Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimistööd kohe.  Reaalse ehitustegevusega maanteel alustatakse sõltuvalt projektdokumentatsiooni valmimisest ning kooskõlastuste saamisest, kuid kindlasti on plaan töödega alustada hiljemalt käesoleva aasta sügisel.

Aruvalla-Kose 13,3 kilomeetri pikkusel teelõigul projekteeritakse ja ehitatakse välja neljarajaline maantee, mis vastab I klassi nõuetele. Lisaks projekteeritakse ja ehitatakse välja 20,1 km ulatuses kogujateid ning 8,2 km ulatuses kergliiklusteid. Tee-ehituse käigus rajatakse kokku kolm eritasandilist ristmikku (Siniallika, Kolu ja Kuivajõe) ning kaks eritasandilist ristet (Kurena ja Liiva). Üle põhimaantee hakkavad asetsema Kuivajõe ristmiku kaks viadukti ja jalakäijate sild, Kurena riste viadukt ning 33,8. kilomeetrile ehitatav ökodukt metsloomadele. Lisaks paigaldatakse 6,9 km ulatuses müratõkkeseinu ning valgustust 19,3 km ulatuses.

Ehitustööde valmimistähtaeg on 2013. aasta augustis. Tee-ehitust finantseeritakse 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel.

Eelmine Kõik postitused Järgmine