Järveküla Kool ja Nordecon kirjutasid alla teadus- ja tehnoloogiaõppe koostööleppele

„Meie eesmärgiks on koolis saadavad teadmised ja oskused tööeluga siduda ning näidata, et teadussaavutused ümbritsevad meid igapäev ja kõikjal,“ ütles Järveküla Kooli direktor Mare Räis.„Kuidas muuta trummiklass helikindlaks ja aulas valgusteid arvutist juhtida? Kuivõrd hea mõte on aulale kasepuust põrand teha? Kui kiiresti soojeneb vesi basseinis? Neile küsimustele saab vastata, kui osata kasutada mõõteriistu, töödelda andmeid ja küsida otse meistritelt. Mõnda nägime ehituse käigus kõrvalt, mõned materjalide näidised tõstsime õppetööks lattu. Võimalus otse spetsialistidelt küsida on meie jätkuva koostöö suurim väärtus.“

„Nordecon on juba paljude aastate vältel keskendunud toetuslepingute valimisel eelkõige laste ja noorte arengut ning tulevikku silmas pidavatele tegevustele. Järveküla Kooliga koostöölepingu sõlmimine on meie jaoks eriti huvitav, sest leping puudutab meiegi elualal tähtsaid teadus- ja tehnoloogiaalasid ning annab ka Nordeconi spetsialistidele võimaluse kaasa lüüa õppetöö sisustamisel,“ ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Ehitajana parima tulemuse nimel igapäevaselt kooli juhtkonnaga suheldes jõudsime veendumusele, et selles majas on tahet ja sisu teha asja uutmoodi ning säravate silmadega. Seetõttu olemegi kokku leppinud, et koostöö kehtib esmalt kolm aastat ning sisaldab erinevaid tegevusi, mis on suunatud laste paremale haridusele.“

Lepingu järgi teevad Nordecon AS ja Järveküla kool ühisprojekte, mille eesmärgid ja sisu on seotud teaduse populariseerimisega. Kolme aasta jooksul toetab Nordecon 1 kord summas 2000 eurot STEM suunal õppevahendite soetamist ning premeerib 3 korda 1000 euroga (st 1 kord igal koostööleppe aastal) aktiivset ning pühendunud koolitöötajat, kelle tegevus aitab enim kaasa koostööleppe eesmärgile. Olulise osana hõlmab koostöölepe ka Nordecon ASi töötajate kaasamist õppetöö läbiviimisesse, sealhulgas näiteks töötubade korraldust Teaduspäevadel jne.

 Järveküla Kool lähtub oma õppekava teostamisel teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika populariseerimisest põhikooli noorte hulgas; keskendub uurivale õppele ning 21. sajandi oskuste kujundamisele; arendab välja seda toetava huviringide töö.

Eelmine Kõik postitused Järgmine