Eesti Ehitusest sai Nordecon International

ASi Eesti Ehitus aktsionärid otsustasid täna toimunud erakorralisel üldkoosolekul võtta kasutusele uue ärinime AS Nordecon International, mis valmistab ette firma tegevuse laiendamist välisturgudel. Aastaks 2013 loodab Nordecon International saada 50% müügitulust väljastpoolt Eestit.
„Nimevahetusel lähtume kõikide Balti tütarettevõtete puhul põhimõttest, et üldehitusfirmad hakkavad kandma nime Nordecon koos sõnaga „ehitus“ kohalikus keeles,“ ütles AS Nordecon International nõukogu esimees Toomas Luman. „Rajatiste ja infrastruktuuridega tegelevad ettevõtted hakkavad kandma sarnaselt nime Nordecon Infra, neid eristavad viited äriühingu tüübile kohalikus keeles – näiteks AS, SIA ja UAB. Nii saab ASist Linnaehitus AS Nordecon Ehitus, AS Aspi aga hakkab kandma nime AS Nordecon Infra. Ukrainas jätkame hetkel Eurocon’i kaubamärgi all, kuna see on Ukrainas tuntud ja aktsepteeritud ärinimi.“
„Eesti ehitusturg oli, on ja jääb piiratud suurusega turuks, mistõttu tuleb kasvu säilitamiseks olla valmis tegevuse laiendamiseks välismaal,“ selgitas AS Nordecon International juhatuse esimees Jaano Vink. „Laienemiste kavandamisel on võtmesõnaks paindlikkus – ei ole ju hetkel kellelegi selge, kui kiiresti võiks majandus tervikuna ning ka ehitusturg Eestis ja teistel meie valitud välisturgudel elavneda. Seepärast peamegi oluliseks eelduste loomist tegutsemiseks võimalikult laial rindel, kuid vajadusel oleme valmis keskenduma lähiaastail veel peamiselt Eestile. Siiski tahaksime viie aasta pärast teenida ca 50% oma tulust välisturgudelt. Hetkel tegeleme aktiivselt rahvusvahelise äristrateegia väljatöötamiseks vajalike eelduste loomisega, mille üheks sammuks oli ka ettevõtte senise eestikeskse ärinime muutmine rahvusvaheliselt arusaadavamaks. Meie organisatsioonikultuur ning identiteet vajavad uuendamist ja ühtlustamist erinevatel turgudel.“
Jaano Vingi sõnul on arvestatav kasv välisturgudel võimalik peamiselt teiste ettevõtete ostude ja ülevõtmiste kaudu. „ASi Nordecon International kõige tähtsam eesmärk on tagada eeldused tegevuse kasvatamiseks välisturgudel läbi iseseisvate tütarfirmade,“ sõnas Jaano Vink. „Hetkel on käsil korporatiivse struktuuri korrastamine ja selge tööjaotuse korraldamine kontserni erinevate ettevõtete vahel. AS Nordecon International muutub järk-järgult peamiselt valdusettevõtteks, mis peab tagama kogu kontserni arengu kõigis tegevusriikides. AS Nordecon International kavatseb ka edaspidi osaleda ehitusettevõttena suurematel rahvusvahelistel hangetel, koondades konkurentsivõime kasvatamiseks erinevate tütarettevõtete kompetentsid.“
„Pikemas perspektiivis plaanib Nordecon International oma tütarettevõtete kaudu tegutseda Lätis ja Leedus nii hoonete kui ka rajatiste alal,“ lausus Jaano Vink. „Lätis oleme kasvatamas mahtusid keskkonnaehituse valdkonnas. Ukrainas uurime võimalusi siseneda rajatiste ehituse turule. Soodsate eelduste korral oleme valmis hakkama tegutsema ka Valgevenes, kusjuures püsivat tegevust seal enne aastat 2013 kindlasti ei tule – kui midagi teeme siis projektipõhiselt. Pikem eesmärk on aasta-aastalt kasvatada tegevusmahtusid eelkõige olemasolevatel välisturgudel ja ka nendes ehitusäri valdkondades, kus me seni veel aktiivselt pole tegutsenud. Lühemas, kiirelt langeva turu perspektiivis aga keskendume eelkõige kuluefektiivsuse tõstmisele ning oma konkurentsipositsiooni säilitamisele.“
Ettevõtete nimed muutuvad järgmiselt:
AS Eesti Ehitus uus nimi on AS Nordecon International
AS Linnaehitus uus nimi on AS Nordecon Ehitus
AS Aspi uus nimi on AS Nordecon Infra
SIA Abagars uus nimi on SIA Nordecon Infra
UAB Eurocon LT uus nimi on UAB Nordecon Statyba


AS Nordecon International (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Nordecon International on lisaks Eestile esindatud Lätis, Leedus ja Ukrainas. Kontserni konsolideeritud käive oli 2008. majandusaastal 3,9 miljardit krooni, aruandeaasta puhaskasum 171 miljonit krooni ning varade maht 2,4 miljardit krooni. Kontsern andis 2008. aastal tööd enam kui 1200 inimesele.
Lisainformatsioon:
Toomas Luman, AS Nordecon International nõukogu esimees
Tel: + 372 615 4400, e-post: toomas.luman@nordecon.com
Jaano Vink, AS Nordecon International juhatuse esimees
Tel: + 372 615 4400, e-post: jaano.vink@nordecon.com

Kõik postitused Järgmine