Aastaaruanne 2022

Lae alla 2022 aastaaruanne

Kokkuvõtvalt aastast

2022

Rotermanni Ajamaja

Kokkuvõtvalt aastast

2022

Nordeconist

Oleme oma rohkem kui 30-aastase kogemusega üks Eesti suurimaid ehituskontserne. Meie põhitegevuseks on ehituse ja projekteerimise peatöövõtt. Oleme tellijatele partneriks kõikvõimalikel erinevatel objektidel - ehitame elu-, äri- ja ühiskondlikke hooneid, teid ja sadamaid ning muid erinevaid rajatisi. Tegutseme iga päev selle nimel, et avalik ruum igas Eestimaa otsas oleks parem, mugavam, turvalisem ja kõigi meeltega tajudes ilusam.

Meie koduturg on Eestis, lisaks tegutseme kontsernina väikeses mahus ka välisturgudel Soomes, Rootsis ja Ukrainas. Ning viimasel paaril aastal projektipõhiselt ka Lätis ja Leedus.

Meie inimesed oma valdkondade professionaalid, kes keskenduvad kvaliteetse tulemuse loomisele ja pidevale erialasele arengule. Oleme uhked oma spetsiifiliste teadmiste ja kogemustega meeskonna üle, kes suudab pakkuda tänapäevaseid kvaliteetseid lahendusi iga raskusastme väljakutsetele nii rajamisel kui rekonstrueerimisel.

Ava rohkemSulge

Kontserni struktuur seisuga 31.12.2022 koos osalustega tütar- ja sidusettevõtetes

Kontserni struktuur

Kontserni strateegilised lähtekohad ja eesmärgid aastatel 2023-2027

 • Kontsern kasvab eelkõige orgaaniliselt, keskendudes ressursside efektiivsele rakendamisele.
 • Eestis tegutseme nii hoonete kui ka rajatiste valdkonnas, samuti arendame elukondlikku kinnisvara.
 • Välisturgudel (Soome, Rootsi, Ukraina) tegeleme nii peatöövõtu kui ka betoonitöödega.
 • Tagame oma töötajatele kaasaegse ja inspireeriva töökeskkonna ning koostööd ja ettevõtlikkust soosiva motivatsioonisüsteemi.
 • Parandame kasumlikkust läbi projekteerimise ja ehitustööde täpsema planeerimise ja juhtimise.
 • Parendame töö- ja otsustusprotsesse, kasutades digitaliseerimisvõimekust.
 • Hoiame tööde portfelli tasakaalu erinevate ärisegmentide vahel.
 • Töötame välja kontserni jätkusuutlikkuse eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks.
 • Müügitulu kasvab vähemalt 5% aastas.
 • Ärikasum müügitulust ületab püsivalt 3%.
 • Töötaja ärikasumitootlikkus tõuseb vähemalt 10 tuhande euroni töötaja kohta aastas.
 • Hea dividenditootlus Nordeconi aktsionärile.

Nordeconi 2022. aasta võtmenäitajad

323 mln €

(2021: 289 mln EUR)

Müügitulu

11,9%

(2021: -2,5%)

Müügitulu muutus aastas

150 mln €

(2021: 267 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

163 mln €

(2021: 315 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

154

(2021: 114)

Klientidele üle antud objekti

658

(2021: 685)

Töötajat

17/0

(2021: 14/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (sh alltöövõtjad)

0

(2021: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0,2 mln €

(2021: 0,2 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

323 mln €

(2021: 289 mln €)

Müügitulu

11,9%

(2021: -2,5%)

Müügitulu muutus aastas

150 mln €

(2021: 267 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

163 mln €

(2021: 315 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

154

(2021: 114)

Klientidele üle antud objekti

658

(2021: 685)

Töötajat

17/0

(2021: 14/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (s.h. alltöövõtjad)

0

(2021: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0,2 mln €

(2021: 0,2 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

Ehitusturg

2022. aasta möödus erakordsete muutuste keskel, mille mõju ühiskonnale ja majandusele on ilmselt pöördumatud. Sõda Ukrainas ja sellega seonduvad sanktsioonid Venemaale ja Valgevenele muutsid nii energia kui toorainete turgu ning on põhjustanud kõrge inflatsiooni, mis hüppeliselt kasvatas ettevõtete jaoks sisendite hindu. Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinnaindeks 2022. aastal 17,8%. Inflatsioon kasvas kogu 2022. aasta jooksul tavatult kiiresti ning keskpangad üritasid leevendada, tõstes hüppelistelt baasintresse.

Ehitussektorile oli aasta väga suurte väljakutsetega, et kiiresti muutunud olukorras säilitada kasumlikkust ja jätkusuutlikkust. Üldjuhul on ehituslepingud fikseeritud hinnaga ja risk tööde teostaja kanda. Kuna ka aasta varem oli toimunud kiire sisendhindade kasv, siis oli 2022. aastal turul tavatult palju avatud arvetega ehk juhtimistasuga ehituslepinguid, mis aitasid osaliselt jagada riske tööde tellija ja teostaja vahel. Aasta peamine märgusõna oligi tekkinud erakorralises olukorras osapoolte vahel lahenduse leidmine.

Aasta esimeses pooles oli ehitusturg eluasemete tugeva nõudluse toel veel kasvav. Kiire intresside tõus jahutas turgu oluliselt ja aasta lõpuks vähenes nõudlus ehitusteenuste järgi märgatavalt. On oluline mainida, et nii nagu turu kasvu vedas aasta varem eluasemete ehituse kõrval avaliku sektori raha, nii oli avaliku sektori tellimused need, mis ka koheselt Ukraina sõja puhkemise järel turul järsult vähenesid ja mille tõttu turg langusele pööras. Eriti olulise mõjuga on olnud Transpordiameti kui suurima taristuehituse tellija drastiline investeeringute vähendamine.

Ava rohkemSulge

Meie objektid

Nordeconi kontsern on mahtudelt Eesti suurim ehitusturuosaline. Meie inseneride juhtimisel valmisid ja on valmimas mitmed suuremahulised ja keerulised ehitised, mille planeerimine ja juhtimine nõuab väga täpset ja süsteemset lähenemist. Näeme, et just täpsemas protsesside juhtimises peitub peatöövõtja jaoks võti suurema efektiivsuse saavutamiseks.

Kontserni strateegia üks alustala on laiapõhjaline tegevus ehk olla esindatud enamuses ehitussegmentidest selleks, et tagada pikaajaline tasakaalustatud kasv. Oleme keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontserni ettevõtted tegutsevad äri- ja tööstushoonete ning korterelamute ehitamise, teedeehituse ja -hoolduse, insener- ja keskkonnaehituse, betoonitööde ja elamuarenduse vallas.

Müügitulu jaotus segmentides
2022
2021
2020
2019
2018
Hooned
81%
75%
72%
70%
72%
Rajatised
19%
25%
28%
30%
28%

Meie poolt ehitatud ärihoonete mahud on eelmise aastaga võrreldes jäänud sisuliselt samale tasemele, teiste alamsegmentide mahud hoonete segmendis on suurenenud. Suurima osakaaluga on ühiskondlike hoonete alamsegment, mille maht on suurenenud ligikaudu 31% ning ligikadu 21% on suurenenud korterelamut müügitulu. Enim (57%) on suurenenud tööstus- ja laohoonete müügitulu, mis moodustab 18% hoonete segmendi mahust.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendis olid 2022. aasta suuremad objektid Tartu Ülikooli kliinikum, Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal ning Tartu lähistel, samuti Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimine ja renoveerimine Kambja vallas.

Korterelamute alamsegmendi kõige suuremahulisemad projektid olid Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja ja Luccaranna elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Suurenes ka omaarenduste maht, jätkasime kortermajade arendusega nii Tallinnas kui ka Tartus, samuti alustasime Seileri Kvartali projekteerimisega Pärnusse.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleks ja Ülemiste Citys asuv Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja ning Tallinna lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood. Neist kaks viimast objekti on lõpetatud ja ka tellijale tähtaegselt üleantud.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, millele lisanduvad väiksema mahulised objektid, näiteks tootmishoone ehitamine Kurna teel Harjumaal ning Viljandi Aken ja Uks AS-i tootmishoone laienduse projekteerimine ja ehitamine.

Ava rohkemSulge

Müügitulu hoonete segmendis
2022
2021
2020
2019
2018
Ärihooned
24%
29%
23%
36%
35%
Ühiskondlikud hooned
30%
28%
37%
29%
25%
Korterelamud
28%
29%
28%
27%
25%
Tööstus- ja laohooned
18%
14%
12%
8%
15%

Rajatiste segmendi käivet mõjutas enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud vähenesid aasta varasemate näitajatega võrreldes ligikaudu 28%. Märkimisväärse osa käibest moodustas juba 2021. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine. Neist suurimad olid Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere-Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine ja Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimine- ja ehitamine Tallinnas. Samuti lõpetati Väo liiklussõlme ehitustööd Tallinna sissesõidul. Jätkasime teehooldelepingute teostamist Järva maakonnas.

Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud muude rajatiste osakaal, mille müügitulu koosneb olulises osas tuuleparkide ehitusest nii Eesti, Lätis kui ka Leedus. Insenerehituse müügitulust moodustasid olulise osa Kalana jahisadama ehitus ja Roomassaare sadama laiendustööd.

Müügitulu rajatiste segmendis
2022
2021
2020
2019
2018
Teedeehitus ja –hooldus
75%
87%
74%
78%
89%
Muud rajatised
20%
6%
18%
21%
7%
Insenerehitus (sh vesiehitus)
5%
4%
4%
1%
0%
Keskkonnaehitus
0%
3%
1%
3%
4%

Välisturud

Nordeconi kontsernil on tütarettevõtted lisaks Eestile ka Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Projektipõhiselt tegutseme ka Lätis ja Leedus, kus ehitasime 2022. aastal kahte tuuleparki.

Tingituna Venemaa sõjalisest sissetungist Ukrainasse, on kontserni tütarettevõtte Eurocon Ukraine TOV tegevusmahud oluliselt vähenenud. Peale tööde täielikku peatamist sõja esimestel kuudel jätkati alates II kvartalist tööd ühe Kiievis asuva poolelioleva objektiga ning lisaks taastatakse sõjas kannatata saanud Kiievi teletorni administratiivhoonet. 2022. aasta lõpul sõlmisime lepingu Ovrutši linna moodullasteaia betoonkonstruktsioonide, varjumiskoha ja väliala ehitamiseks. Seda projekti rahastab Eesti riik.

NOBE Rakennus Oy jätkas Soomes alltöövõtu korras betoonitööde teostamist. Alltöövõtule on viimase kahe aasta jooksul lisandunud ka mõned väiksemamahulised peatöövõtulepingud.

Kontserni tütarettevõtte Swencn AB viis lõpuni 2021. aastal alanud saneerimisprotsessi ja täitis saneerimiskavast tulenevad kohustused 2022. aasta augustis. Seisuga 31.12.2022 ei ole Swencn AB-l projekte töös, kuid otsitakse uusi võimalusi, et Rootsi turul edasi tegutseda.

 
2022
2021
2020
2019
2018
Eesti
96%
94%
82%
89%
93%
Rootsi
0%
0%
11%
5%
2%
Soome
2%
3%
6%
4%
1%
Ukraina
0%
2%
1%
2%
4%
Läti
1%
1%
0%
0%
0%
Leedu
1%
0%
0%
0%
0%

Kontserni vastutus ühiskonnas

Valdkonna eestkõnelejana juhime tähelepanu olulistele muudatustele ehituses, mis ühiskonda positiivselt edasi viiksid, sh ehituskvaliteet, läbipaistvus, digitaliseerimine ja keskkonnahoid.

Oleme võtnud eesmärgiks panustada ehitusplatside vastutustundlikku majandamisse, keskendudes eelkõige tööohutuse, efektiivse töökorralduse, seotud osapoolte omavahelise suhtluse, ümbruskonna elanike häiringute vähendamise, säästlikkuse ja keskkonnateadlikkuse teemadele.

Nordeconi roll ja vastutus ühiskonnas laiemalt on:

 • Anda positiivne panus ühiskonnale töökohtade loomise, maksude tasumise, kaupade ja teenuste ostmise, investorite kapitali kasvatamise ja ühiskondlike algatuste toetamise näol.
 • Tegutseda avatult ja ausalt, eetiliselt ja läbipaistvalt.
 • Ehitada kvaliteetseid, ohutuid ning maitseka disainiga ehitisi, mis aitavad luua tervikliku avaliku ruumi.
 • Arendada ja hoida häid kliendisuhteid ning teha tellijate ja koostööpartneritega koostööd avatud ja asjatundliku hoiakuga, olles eksperdi ja nõuandja rollis.
 • Otsida pidevalt tõhusamaid töökorralduslikke ja insenertehnilisi lahendusi läbi innovatsiooni, tehnoloogilise võimekuse ja juhtimisvõimekuse kasvu.
 • Ehitada looduskeskkonda säästvalt ning tõsta pidevalt enda võimekust ehitada tellija ootustele vastavaid keskkonnasõbralikke hooneid.
 • Luua töötajatele ohutu ja motiveeriv töökeskkond, mis toetab töötajate arengut, mitmekesisust ning võrdset kohtlemist.
 • Populariseerida inseneri elukutset, leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tugevdada kontserni mainet hästi juhitud tööandjana, kus töötajatel on võimalik tegeleda ambitsioonikate projektidega.

Ava rohkemSulge

Kontserni vastutus ühiskonnas

Kontserni vastutustundliku tegevuse vundament tugineb kohustuslike nõuete täitmisele – alates seadustest ja regulatsioonidest kuni ausate lepinguliste suheteni. Avaliku ettevõttena peab kontsern oma ülesandeks olla nõuetest ka sammu võrra ees. See on võimalus võtta aktiivsemat rolli, et panustada kogu ehitussektori arengusse ning olla suunanäitajaks teistele turuosalistele.

Kontsern arvestab huvigruppidega, keda organisatsiooni tegevus enim mõjutab ning kes enim mõjutavad kontserni tegevust. Olulisemad huvigrupid on omanikud, töötajad, tellijad, allhankijad, tarnijad, seadusandjad, järelevalveasutused, kohalikud elanikud, omavalitsused, koolid, erialaliidud ja vabaühendused.

Omanike, töötajate, tellijate, allhankijate ning tarnijatega ollakse regulaarselt otsesuhtluses, tehes kokkuleppeid koostöös osas ja viies läbi tagasiside küsitlusi. Ehitusobjektide naabruses elavad inimesed ja ka kohalik omavalitsus on vajadusel igasse projekti kaasatud. Kontsern on suhtlemisel proaktiivne ja läbipaistev, et ennetada probleemide tekkimist. Seadusandjate ja järelevalveasutusega on kontserni suhtlus seadustele vastav ning koostööle ja lahendustele orienteeritud. Koolide, erialaliitude ja vabaühendustega tehakse koostööd, et jagada teadmisi ning olla kaasatud erinevates ühiskondlikult olulistes teemades.

Valdkonna eestkõnelejana juhime tähelepanu olulistele muudatustele ehituses, mis ühiskonda positiivselt edasi viiksid, sh ehituskvaliteet, läbipaistvus, digitaliseerimine ja keskkonnahoid.

Oleme võtnud eesmärgiks panustada ehitusplatside vastutustundlikku majandamisse, keskendudes eelkõige tööohutuse, efektiivse töökorralduse, seotud osapoolte omavahelise suhtluse, ümbruskonna elanike häiringute vähendamise, säästlikkuse ja keskkonnateadlikkuse teemadele.

Nordeconi roll ja vastutuse ühiskonnas laiemalt on:

 • Anda positiivne panus ühiskonnale töökohtade loomise, maksude tasumise, kaupade ja teenuste ostmise, investorite kapitali kasvatamise ja ühiskondlike algatuste toetamise näol.
 • Tegutseda avatult ja ausalt, eetiliselt ja läbipaistvalt.
 • Ehitada kvaliteetseid, ohutuid ning maitseka disainiga ehitisi, mis aitavad luua tervikliku avaliku ruumi.
 • Arendada ja hoida häid kliendisuhteid ning teha tellijate ja koostööpartneritega koostööd avatud ja asjatundliku hoiakuga, olles eksperdi ja nõuandja rollis.
 • Otsida pidevalt tõhusamaid töökorralduslikke ja insenertehnilisi lahendusi läbi innovatsiooni, tehnoloogilise võimekuse ja juhtimisvõimekuse kasvu.
 • Ehitada looduskeskkonda säästvalt ning tõsta pidevalt enda võimekust ehitada tellija ootustele vastavaid keskkonnasõbralikke hooneid.
 • Luua töötajatele ohutu ja motiveeriv töökeskkond, mis toetab töötajate arengut, mitmekesisust ning võrdset kohtlemist.
 • Populariseerida inseneri elukutset, leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tugevdada kontserni mainet hästi juhitud tööandjana, kus töötajatel on võimalik tegeleda ambitsioonikate projektidega.

Ava rohkemSulge

Kvaliteet

Meie töö kvaliteeti näitavad eelkõige korrektselt juhitud projektid ning tähtaegselt ja nõutud kvaliteediga valminud hooned ja rajatised. Nordeconi klient on rahul siis, kui pakume kõrget ehituskvaliteeti, läbipaistvat tegutsemist ning avatud suhtlust. Meie töö aluseks on teadlik ja süsteemne kvaliteedijuhtimine, mille osas ei tehta ühtegi järeleandmist.

Tellijate rahulolu uuritakse töö lõppedes enamikus kontserni ettevõtetes. Emaettevõttes määrame igale objektile täiendavalt tööohutusest, tähtaegadest, tehnilistele nõuetele vastavusest, vigade tulemuslikust lahendamisest ja kliendi tagasisidest lähtuva kvaliteedikoefitsiendi, millest sõltub projektmeeskondade tulemustasu.

Nordeconi juhtimissüsteem vastab kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 nõuetele, mida kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid.

2022 aasta näited:

 • Vaatamata pingete rohkele aastale ehitusturul hoidsime tellijate seas jätkuvalt kõrget rahulolu taset, mis jäi sõltuvalt kontserni ettevõttest 87% ja 94% vahemikku.
 • Fookuses on garantiipuuduste haldamise üleviimine digisüsteemile, mida hakkasime möödunud aastal kasutama kontserni tütarettevõttes Nordecon Betoon ning mida on lähitulevikus kavas rakendada ka emaettevõttes ning tütarettevõttes Embach Ehitus.
 • Enne töödega alustamist läbivad nüüdsest juhendamise kõik alltöövõtjate töötajad (varasemalt ainult koostööpartnerite esindajad), et tagada kõigile otse ja ühtsel kujul ülevaade sisekorraeeskirjadest, tööohutusest, keskkonnakavast ning ehitusplaanist. Süsteemi jälgimiseks ja osaluse motiveerimiseks oleme võtnud kasutusele kleepsud, mis paigutatakse iga juhendamise läbinud töötaja kiivrile.
 • Viisime läbi pilootprojekti, kus kõik ehitusobjekti töötajad registreerisid isikustatud kaartidega oma tööaega. Süsteemi testimine andis väärtuslikku informatsiooni Maksu- ja Tolliameti riigipõhise IT-lahenduse loomiseks, mille eesmärk on suurendada ehitusplatside läbipaistvust ning aidata tuvastada võimalikke maksupettusi. Tahame loodava süsteemi tulevikus siduda ka sisemiste digisüsteemidega, et arendada ehitusprojektide juhtimist.

Ava rohkemSulge

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 nõuetele kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid.

ISO 9001

Tööohutus

Meie üks suuremaid vastutusi on tagada objektide turvalisus ning luua ohutu ja ergonoomiline töökeskkond, vältimaks õnnetusi ja kutsehaigusi.

Koolitame ja informeerime oma töötajaid selles valdkonnas pidevalt, objektidel on vastavad tegevusplaanid, kõigile on tagatud korralikud töö- ja isikukaitsevahendid ning ohuolukordi ja tööõnnetusi analüüsime alati tulevaste analoogsete juhtumite vältimiseks. Viime ehitusplatsidel korraliselt läbi ülevaatusringe, et hoida nii kontserni töötajate kui alltöövõtjate töökorraldus kvaliteetne ja ohutu. Samuti toetame töötajate füüsiliselt ja vaimselt tervislikku eluviisi.

2022. aastal ei määratud emaettevõttele tööinspektsiooni pool ühtegi ettekirjutust ehitusplatsidel tööde täielikuks peatamiseks. Kogu aasta vältel esines ainult kolm lühiajalist tööseisakut väiksematel töölõikudel, mis olid seotud üksikute töötajate hooletusega ning needki olukorrad lahendati kiirelt.

2022
Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
2021
Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
Tööohutuse alased vahejuhtumid
6
11
8
12
Kerged tööõnnetused
5
5
5
7
Rasked tööõnnetused
1
6
0
2
Surmaga lõppenud tööõnnetused
0
0
0
0

Keskkonnamõju

Meie eesmärk on vältida riske ja negatiivset keskkonnamõju, hoida ümbritsev keskkond puhtana ning häirida ehitustegevuse ümbruskonna elanikke võimalikult vähe. Informeerime kohalikke elanikke kavandavatest töödest etteulatavalt, suhtleme tihedalt kohalike omavalitsustega ning viime läbi kogukonda kaasavaid koosolekuid, et ennetada probleemide tekkimist.

Kontserni olulisemad keskkonnaaspektid on seotud materjalide kasutuse, jäätmetekke, võimaliku reostuse riski, eluslooduse mõju, süsiniku- ning muude õhuheitmetega. Koostame iga objekti jaoks keskkonnakava, mille täitmist kontrollime ja täiendame regulaarselt. Samuti oleme asunud kaardistama jäätmekäitlejaid eesmärgiga suunata rohkem jäätmeid taaskasutusse. Teadlik ja säästlik tegutsemine aitab vältida ka lisakulutuste tekkimist.

Keskkonnasäästlikumate ehitiste trend on selgelt kasvav. Seda tingivad eelkõige üleeuroopalised energiatõhususe meetmed, üldine roheteemade olulisuse kasv ning tellijate soov vähendada ehitiste ülalpidamiskulusid. Meie eesmärk on tagada oma inimeste valmisolek säästlikumate lahenduste elluviimiseks. Samuti pakume nõustamist klientidele, kellel on soov üheskoos leida keskkonda säästvamaid võimalusi.

2022 aasta näited:

 • Nordeconi ja NOBE koostöös valmis Alma Tominga nimeline ärihoone Ülemiste City's, mis on Euroopas ainulaadne rohemaja. Hoonele on omistatud energia- ja keskkonnasäästlikkuse LEED kuldsertifikaat. Ehitustegevuse keskkonnamõju vähendamiseks kasutati kestlikumaid materjale ning lühemaid tarneahelaid. Hoone kasutusaja keskkonnamõju vähendamiseks on hoonel näiteks rohekatus, maa-alused energiavaiad ning eriline mudel, mis võimaldab hoonet hallata efektiivsemalt ning madalamate elukaare kuludega.
 • Sõlmisime kontserniülese koostööleppe Eesti Energiaga, et viia elektrienergia tarbimine üle rohelisele energiale. Tegemist on Eesti ehitussektori ettevõtete seas seni kõige ulatuslikuma sammuga panustada riigi kliimaeesmärkidesse. Lepinguga on seotud kõik tütarettevõtted ja ehitusobjektid kuni 2030. aasta lõpuni.
 • Rohepöörde taustal on käimas suured tuuleenergia arendusprojektid. Kontseri tütarettevõttes NOBE on tuuleparkide ehitamisele spetsialiseerunud eraldi tiim, kes on panustanud Nysäteri (Rootsi), Targale (Läti), Ventspilsi (Leedu) tuuleparkide ehitusse ning töötab hetkel Saarde ja Sopi-Tootsi tuuleparkide ehitusega Eestis.
 • Tallinna Linnavalitsus valis 69 ehitusobjekti seast kõige korrektsemaks ehitusplatsiks Nordeconi Roseni maja (Ahtri 4) ehitusobjekti Rotermanni kvartalis, mis asus heakorra tagamise mõttes keerulisel alal. Kontrollreidide käigus toodi välja eeskujulikku ohutusmärgistust, elanike teavitust, ehitusmaterjalide ladustamist, rasketehnika kasutust ning tolmu, mustuse ja müra leevendamise meetmeid.

Ava rohkemSulge

Ühiskondlik mõju

Tagades hästi planeeritud, kvaliteetsed ning ohutud ehitised aitame otseselt kaasa laiemale ühiskondliku heaolu kasvule. Lisaks panustame eelkõige ehituse ja inseneeria valdkondade edendamisesse ja noorte arengusse.

Nordecon on aktiivne kaasa rääkija ehitusvaldkonnaga seotud teemadel nii erialaliitudes, ülikoolides kui ka kutsekodades. Tallinna Tehnikaülikooliga on sõlmitud koostöölepe, et luua ehitusinseneriks õppijatele paremaid võimalusi läbi õppe- ja teadustöösse panustamise ning praktikakohtade ja stipendiumide pakkumise.

Teeme ettepanekuid ehitusvaldkonna hanketingimuste ning standardite arendamiseks, osaleme koostööprojektides ning suhtleme erinevate osapooltega. Väga olulisel kohal on insenerihariduse populariseerimine, mis aitaks noortel leida tee ehitusala juurde ja tagaks inseneride juurdekasvu tööturule.

2022. aasta näited:

 • 2022. aastal suunasime toetustegevusse kokku 204 000 eurot.
 • Koostöös Eesti Energia, ABB, LHV, Metroserti ja Fermi Energiaga panustasime "Lae end" haridusprogrammi, mille eesmärk on tunnustada ja arendada põhikoolide füüsikaõpetajaid ning seeläbi äratada noortes huvi inseneeria vastu juba varasemas õppeastmes. Toetasime õpetajaid nii rahaliselt kui ka läbi uute töövahendite soetamise ning koolituste. Programm võitis Turundajate Liidu konkursi TULImust kategoorias "Positiivne muutus"
 • Oleme aktiivselt kaasatud Rohetiigri tegemistes. Osalesime ehituse teekaardi koostamise töörühmas, mille käigus valmib 2023. aastal ehitussektori visioon aastaks 2040. Teekaart toob välja ettepanekud nii riigile kui erasektorile, et tagada valdkonna konkurentsijõulisus, kvaliteetne elukeskkond ning rohepöörde eesmärkide täitmine.
 • Läbi Digitaalehituse klastri panustasime BIM töörühma loomisesse ja töösse, et jagada teadmisi BIM-i kasutamise parimatest praktikatest ning probleemidest.
 • Lisaks toetasime haridust, kultuuri, noortesporti, kohalike kogukondade ettevõtmisi ning Ukraina sõjas kannatanuid.

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on Nordeconis osa igapäevasest tööst. Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid. Kontserni ambitsioon on olla digiehituse vallas liider ja eestkõneleja ning anda oma panus, et mõistlikud digilahendused muutuksid üha enam igapäevaseks standardiks. Digiehitus aitab ehituse valdkonda kaasajastada ja muudab sektori kuvandi atraktiivsemaks eriala valivate noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt ka digitaalehituse klastri juhatuses, et panustada digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

Kontserni igapäevatöös väljendub digiehitus eelkõige kolmes aspektis:

 • BIM ehk 3D-mudelite kasutamine projekteerimises pea kõigis projektides, mis aitab ennetada vigu ehitusplatsil, anda tellijale paremat ülevaadet ning töötada välja targemaid lõpplahendusi.
 • Kõik ehitusobjektiga seotud dokumendid luuakse ja allkirjastatakse digikeskkonnas. Enamikel objektidel ei ole ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti.
 • Teiste tööetappide digitaliseerimine (programmid eelarvestajatele, liitreaalsuse lahendused, jpm).

 

2022. aasta näited:

 • Andsime Tallinna Sadamale üle D-terminali väliala rekonstrueerimise projekti teostusmudeli, mis on seni kõige kõrgemal tasemel Eestis loodud. Projekt pälvis digitaalehituse klastri ’’Aasta tegu 2022’’ auhinna.
 • 2022. aasta algusest alates on kõik emaettevõtte uued projektid üle viidud uuele pilvepõhisele projektide ajajuhtimise digikeskkonda. Uus süsteem annab võimaluse analüüsida andmeid ühtsetel alustel ning kasutada tekkinud teadmist tulevaste projektide planeerimisel.
 • Emaettevõttes valmis finantsandmete digitaalse tööriista arendus ning arendasime ehitustegevuse võtmenäitajate andmetöölauda, mis võimaldab tulevikus vahetult jälgida projektide rahalist ja ajagraafikus püsimise seisu.

Ava rohkemSulge

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on Nordeconis osa igapäevasest tööst. Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid. Kontserni ambitsioon on olla digiehituse vallas liider ja eestkõneleja ning anda oma panus, et mõistlikud digilahendused muutuksid üha enam igapäevaseks standardiks. Digiehitus aitab ehituse valdkonda kaasajastada ja muudab sektori kuvandi atraktiivsemaks eriala valivate noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt ka digitaalehituse klastri juhatuses, et panustada digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

Kontserni igapäevatöös väljendub digiehitus eelkõige kolmes aspektis:

 • BIM ehk 3D-mudelite kasutamine projekteerimises pea kõigis projektides, mis aitab ennetada vigu ehitusplatsil, anda tellijale paremat ülevaadet ning töötada välja targemaid lõpplahendusi.
 • Kõik ehitusobjektiga seotud dokumendid luuakse ja allkirjastatakse digikeskkonnas. Enamikel objektidel ei ole ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti.
 • Teiste tööetappide digitaliseerimine (programmid eelarvestajatele, liitreaalsuse lahendused, jpm).

 

2022. aasta näited:

 • Andsime Tallinna Sadamale üle D-terminali väliala rekonstrueerimise projekti teostusmudeli, mis on seni kõige kõrgemal tasemel Eestis loodud. Projekt pälvis digitaalehituse klastri ’’Aasta tegu 2022’’ auhinna.
 • 2022. aasta algusest alates on kõik emaettevõtte uued projektid üle viidud uuele pilvepõhisele projektide ajajuhtimise digikeskkonda. Uus süsteem annab võimaluse analüüsida andmeid ühtsetel alustel ning kasutada tekkinud teadmist tulevaste projektide planeerimisel.
 • Emaettevõttes valmis finantsandmete digitaalse tööriista arendus ning arendasime ehitustegevuse võtmenäitajate andmetöölauda, mis võimaldab tulevikus vahetult jälgida projektide rahalist ja ajagraafikus püsimise seisu.

Ava rohkemSulge

Meie töötajad

Nordeconi edu aluseks on kompetentsed ja motiveeritud inimesed. Pakume oma töötajatele kaasaegset ja professionaalset töökeskkonda ning soodustame isiklikku arengut. Tegeleme kontsernis suuremahukate ja kompleksete projektidega, mis pakuvad meie inimestele uusi ning huvitavaid väljakutseid. Meie juures töötab nii eri vanuses, eri soost, erineva rahvusliku tausta kui ka erivajadustega inimesi. Peame oluliseks võrdset kohtlemist.

Nordecon omab strateegilist lähenemist kontserni kui tööandja mainele ning panustab ehituse valdkonna populariseerimisse laiemalt. Seejuures pöörame suurt tähelepanu noortele ning igal aastal toimuvad tegevused, millega toetatakse töötajaskonna järelkasvu. Hoiame oma töötajaid läbi kaasamise, sisemise tunnustamise, ühisürituste korraldamise ning avatud kommunikatsiooni.

2022. aasta näited:

 • 2022. aastal töötas kontsernis 658 inimest, neist 84% mehed ja 16% naised. Töötajate keskmine staaž on 8,0 aastat. Aasta jooksul läbis meie juures praktika 28 noort.
 • Nordeconis läbisid aasta jooksul keskmiselt juhid ja insenertehnilised töötajad 8,5 ning töölised 7,5 koolitustundi.
 • Oleme esimene ehitusettevõte Eestis, kellele omistati peresõbraliku tööandja hõbemärgis. Oleme programmis osalenud juba aastast 2020, et arendada töötajate heaoluga seotud teemasid kogu töösuhte elukaare ulatuses. Olulisel kohal on töötajate tunnustamine, professionaalse arengu toetamine, töö- ja eraelu tasakaalu hoidmine ning hea organisatsioonikultuuri ja suhtluskeskkonna tagamine.
 • Oleme jätkuvalt Instari korraldatud tööandjate maine uuringus tehnikatudengite arvestuses kümne kõige atraktiivsema tööandja hulgas.

Ava rohkemSulge

Auhinnad ja tunnustused

Atraktiivne tööandja 2022. Instari korraldatud tööandjate maine uuringus oli Nordecon AS tehnikatudengite arvestuses TOP 10 seas.

Peresõbraliku ettevõtte hõbemärgis. 2022. aasta lõpus pärjati Nordecon AS esimese ehitusettevõttena Eestis peresõbraliku tööandja hõbemärgisega.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tunnustus. Nordecon AS pälvis RKIKi poolt tänukirja kui "Aasta ehitaja 2022". Tariston AS vääris RKIKi tunnustust kui "Aasta innovatsioonipartner 2022".

Tallinna linna parima ja korrektseima heakorraga ehitusettevõte 2022. Tallinna Linnavalitsus tunnistas Nordecon AS Roseni maja ehitusobjekti Rotermanni kvartalis (Ahtri 4) 2022. aasta parimaks ja kõige korrektseimaks ehitusplatsiks.

Aasta tegu 2022. Digitaalehituse klastri "Aasta tegu 2022" konkursi võitis Nordecon AS poolt ehitatud Tallinna Sadama D-terminali väliruum. Tegemist oli märkimisväärse projektiga, kus esimest korda kasutati infrastruktuuri ehitamisel põhjalikke BIM mudelprojekteerimise nõudeid.

Aasta parim ehitusprojekt 2022. Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu konkursi "Aasta ehitusprojekt 2022" nominentide seas oli hoonete ning rajatiste kategooriates vastavalt Nordecon AS poolt ehitatud Saaremaa Gümnaasium ja Väo liiklussõlm.

Aasta innovatsiooniprojekt 2022. Digitaalehituse klastri konkursi „Aasta innovatsiooniprojekt 2022“ nominentide seas oli Nordecon AS ja tütarettevõte NOBE poolt ehitatud Alma Tominga nimeline büroohoone.

Aasta ehitaja 2022. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu konkursi Aasta ehitaja kolme finalisti seas oli Nordecon AS-i projektijuht Marek Soomlais, kes juhtis IKEA kontseptsioonipoe ehitust.

Aasta noor ehitusinsener 2022. Eesti Ehitusinseneride Liidu konkursi Aasta noor ehitusinseneri kahe finalisti seas oli Nordecon AS kaitseotstarbeliste objektide objektijuht Richard Raudla.

Positiivne muutus. Haridusprogramm Lae End, mille üks ellukutsuja ning partner on Nordecon AS, pälvis 1. koha Turundajate Liidu poolt korraldataval tulemuskonkursil TULImust kategoorias ,,Positiivne muutus’’.

Atraktiivne tööandja 2022. Instari korraldatud tööandjate maine uuringus oli Nordecon AS tehnikatudengite arvestuses TOP 10 seas.

Peresõbraliku ettevõtte hõbemärgis. 2022. aasta lõpus pärjati Nordecon AS esimese ehitusettevõttena Eestis peresõbraliku tööandja hõbemärgisega.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tunnustus. Nordecon AS pälvis RKIKi poolt tänukirja kui "Aasta ehitaja 2022". Tariston AS vääris RKIKi tunnustust kui "Aasta innovatsioonipartner 2022".

Tallinna linna parima ja korrektseima heakorraga ehitusettevõte 2022. Tallinna Linnavalitsus tunnistas Nordecon AS Roseni maja ehitusobjekti Rotermanni kvartalis (Ahtri 4) 2022. aasta parimaks ja kõige korrektseimaks ehitusplatsiks.

Aasta tegu 2022. Digitaalehituse klastri "Aasta tegu 2022" konkursi võitis Nordecon AS poolt ehitatud Tallinna Sadama D-terminali väliruum. Tegemist oli märkimisväärse projektiga, kus esimest korda kasutati infrastruktuuri ehitamisel põhjalikke BIM mudelprojekteerimise nõudeid.

Aasta parim ehitusprojekt 2022. Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu konkursi "Aasta ehitusprojekt 2022" nominentide seas oli hoonete ning rajatiste kategooriates vastavalt Nordecon AS poolt ehitatud Saaremaa Gümnaasium ja Väo liiklussõlm.

Aasta innovatsiooniprojekt 2022. Digitaalehituse klastri konkursi „Aasta innovatsiooniprojekt 2022“ nominentide seas oli Nordecon AS ja tütarettevõte NOBE poolt ehitatud Alma Tominga nimeline büroohoone.

Aasta ehitaja 2022. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu konkursi Aasta ehitaja kolme finalisti seas oli Nordecon AS-i projektijuht Marek Soomlais, kes juhtis IKEA kontseptsioonipoe ehitust.

Aasta noor ehitusinsener 2022. Eesti Ehitusinseneride Liidu konkursi Aasta noor ehitusinseneri kahe finalisti seas oli Nordecon AS kaitseotstarbeliste objektide objektijuht Richard Raudla.

Positiivne muutus. Haridusprogramm Lae End, mille üks ellukutsuja ning partner on Nordecon AS, pälvis 1. koha Turundajate Liidu poolt korraldataval tulemuskonkursil TULImust kategoorias ,,Positiivne muutus’’.