Aastaaruanne 2021

Lae alla 2021 aastaaruanne

Kokkuvõtvalt aastast

2021

Rotermanni Ajamaja

Kokkuvõtvalt aastast

2021

Nordeconist

Nordecon on üks Eesti suurimaid ehituskontserne, kelle tugevuseks on keerukad ja põnevad objektid. Tegeleme ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega. Pakume oma klientidele kvaliteetset ja kompleksset teenust nii äri-, elamu-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete püstitamisel kui ka taristu vallas – teede, tehnovõrkude ja sadamarajatiste ehitamisel.

Lisaks tegeleme kontsernis betoonkonstruktsioonide ehitamise, raske ehitustehnika rentimise ning teede hooldamisega. Oleme täna üks enim moodsaid digilahendusi kasutavatest ehitusfirmadest Eestis. Tegutseme läbi oma tütarettevõtetele lisaks Eestile ka Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Alates 18. maist 2006 on Nordecon AS-i aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Ava rohkemSulge

Kontserni struktuur seisuga 31.12.2021 koos osalustega tütar- ja sidusettevõtetes

Kontserni struktuur

Kontserni strateegilised lähtekohad aastatel 2019–2022

 • Kontsern kasvab eelkõige orgaaniliselt, keskendudes olemasolevate ressursside efektiivsemale rakendamisele.
 • Eestis tegutsetakse nii hoonete kui ka rajatiste valdkonnas, olles turuliider.
 • Rootsis keskendutakse peatöövõtule Stockholmis ja selle lähiümbruses.
 • Soomes keskendutakse peatöövõtule ja betoonitöödele Helsingis ja selle lähiümbruses.
 • Ukrainas keskendutakse peatöövõtule ja betoonitöödele eelkõige Kiievis ja selle lähiümbruses.
 • Parandatakse kasumlikkust läbi teostatava projekteerimise ja ehitustööde täpsema planeerimise.
 • Suurendatakse projekteerimis- ja digitaliseerimisevõimekust.
 • Lihtsustatakse ja automatiseeritakse töö- ja otsustusprotsesse.
 • Jälgitakse tööde portfelli tasakaalu erinevate ärisegmentide vahel.
 • Väärtustatakse tasakaalus meeskonnatööd, pidades oluliseks, et pikaajalist töökogemust täiendab nooruslik energia ja teotahe.
 • Märgatakse ja tunnustatakse iga töötaja isiklikku panust ja initsiatiivi.
 • Müügitulu kasvab vähemalt 10% aastas.
 • Välisturgude osakaal tõuseb 20%-ni müügitulust.
 • Kinnisvaraarenduse osakaal kasvab vähemalt 10%-ni Eesti müügitulust.
 • Ärikasum müügitulust ületab püsivalt 3%.
 • Töötaja ärikasumitootlikkus tõuseb vähemalt 10 000 euroni töötaja kohta aastas.
 • Dividendid moodustavad keskmiselt aasta puhaskasumist vähemalt 30%.

Nordeconi 2021. aasta võtmenäitajad

289 mln €

(2020: 296 mln EUR)

Müügitulu

-2,5%

(2020: 26,5%)

Müügitulu muutus aastas

267 mln €

(2020: 216 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

315 mln €

(2020: 237 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

114

(2020: 136)

Klientidele üle antud objekti

685

(2020: 708)

Töötajat

14/0

(2020: 19/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (sh alltöövõtjad)

0

(2020: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0,2 mln €

(2020: 0,2 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

289 mln €

(2020: 296 mln €)

Müügitulu

-2,5%

(2020: 26,5%)

Müügitulu muutus aastas

267 mln €

(2020: 216 mln €)

Teostamata tööde portfell aruandeaasta lõpul

315 mln €

(2020: 237 mln €)

Sõlmitud uusi lepinguid

114

(2020: 136)

Klientidele üle antud objekti

685

(2020: 708)

Töötajat

14/0

(2020: 19/0)

Tööõnnetust/surmaga lõppenud tööõnnetust (s.h. alltöövõtjad)

0

(2020: 0)

Keskkonnareostust, diskrimineerimis- ja korruptsioonijuhtumit

0.2 mln €

(2020: 0,3 mln €)

Kogukondlike projektide toetuseks ja heategevuseks

Ehitusturg

2021. aasta oli erakordselt kiirete muutuste periood, seda praktiliselt kõigis majandusharudes. Ehitussektoris, eriti hoonete ehituses, võeti kiirendatult ette mitmed plaanid, mis 2020. aastal COVID-19 tõttu edasi lükati. Nõudlus kasvas kiiresti kogu Euroopas ning see mõjutas ehitusmaterjalide kättesaadavust ja hindu. Teatud kaubagruppides nagu teras, puit ja naftapõhised tooted oli hinnakasv ajalooliselt kiireim.

Võrreldes 2020. aastaga ehitati hooneid 12% ja rajatisi 4% rohkem. 2021. aasta ehitusmahud suurenesid ka võrrelduna 2019. aastaga, mis oli senini suurima ehitusmahuga aasta. Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim hoonete ehitusmahtude suurenemine, rohkem ehitati nii uusi hooneid kui ka teostati hoonete remondi- ja rekonstrueerimistöid. Rajatiste mahtude kasv oli eelkõige seotud remondi- ja rekonstrueerimistöödega.

Turgu mõjutavad oluliselt avaliku sektori investeeringud, mis kasvasid 2021. aastal turu üldise kasvuga samas tempos. Üldine nõudluse kasv ja sisendhindade kiire tõus on põhjustanud hinnanguliselt 30% ehitushindade kasvu. Ehitushinnaindeksi kasv oli 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga 8,3%. Oluline osa 2021. aasta hinnatõusul on materjalide kallinemisel, kuid järjest enam mõjutab energiakandjate hinnatõus ja tööjõukulude kiire kasv. Oskustööjõu (sh projekti- ja objektijuhid) puudus ei ole leevenenud ja sektor vajab jätkuvalt juurde erialase ettevalmistusega pädevaid töötajaid, sealhulgas ka võõrtööjõudu, kelle toel on viimastel aastatel turg kasvanud.

Ava rohkemSulge

Meie objektid

Meie tugevuseks on teenuse kõrge kvaliteet ja professionaalsed insenerid. Nordeconi võimekus ja oskused avalduvad eelkõige suuremahulistes ja komplekssetes projektides. Pingutasime 2021. aastal selle nimel, et muutunud turuolukorras varem kokkulepitud tähtaegadest kinni pidada ning hoida häid suhteid klientidega. Ka viirusekriisi suudeti kontsernis hästi juhtida ning tööd objektidel ei seiskunud.

Sõlmisime 2021. aastal rekordilises mahus uusi lepinguid ning töös on väga mitmeid tõeliselt suure mastaabiga objekte. Kontserni tööde portfellis on endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis moodustavad teostatud tööde mahust kolmveerandi.

Müügitulu jaotus segmentides
2021
2020
2019
2018
2017
Hooned
75%
72%
70%
72%
74%
Rajatised
25%
28%
30%
28%
26%

Hoonete segmendis on praktiliselt võrdse osakaaluga äri- ja ühiskondlike hoonete ning korterelamute alamsegmendid, jätkuvalt on tagasihoidlik tööstus- ja laohoonete alamsegmendi käive. Võrreldes eelmise aastaga, on suurenenud äri- ning tööstus ja laohoonete mahud, vastavalt 21% ja 13%. Korterelamute alamsegmendi mahud on jäänud eelmise aastaga samale tasemele, ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud on vähenenud ligikaudu 23%.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas asuvad Rotermann City seitsmekorruselise ärihoone Ajamaja ja Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja Ülemiste Citys ning Tallinna lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood.

2021. aasta suuremad lõpetatud objektid olid: Saaremaa Gümnaasium, Tartu kesklinna Perearstikeskus, Välisluureameti büroohoone laiendus Rahumäe teel Tallinnas, ning kasarmu Paldiskis. Jätkus Tartu Ülikooli kliinikum ja Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas.

Kontserni poolt ehitatavatest korterelamutest asub oluline osa Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja elurajooni projekteerimine ja ehitamine.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks.

Ava rohkemSulge

Müügitulu hoonete segmendis
2021
2020
2019
2018
2017
Ärihooned
29%
23%
36%
35%
25%
Ühiskondlikud hooned
28%
37%
29%
25%
19%
Korterelamud
29%
28%
27%
25%
30%
Tööstus- ja laohooned
14%
12%
8%
15%
26%

Rajatiste segmendis on ülekaalus jätkuvalt teedeehituse ja -hoolduse alamsegment, mille käive on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ligikaudu 11%. Suurimad 2021. aastal töös olnud objektid olid: Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere-Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine, Tallinn-Tartu maantee Võõbu-Mäo teelõigu pinnasetööde teostamine ning Hiiu maakonna riigiteede rekonstrueerimine ja taastusremondi teostamine. Teehooldelepinguid teostasime Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.

Kontsern on olnud edukas väikesadamate ehitushangetel. 2021. aastal ehitasime Salmistu sadamat, Vasknarva paadisadamat ning teostasime Saaremaal Roomassaare sadama kaide laiendustöid.

Müügitulu rajatiste segmendis
2021
2020
2019
2018
2017
Teedeehitus ja –hooldus
87%
74%
78%
89%
86%
Muud rajatised
6%
18%
21%
7%
8%
Insenerehitus (sh vesiehitus)
4%
4%
1%
0%
0%
Keskkonnaehitus
3%
1%
3%
4%
6%

Välisturud

Lisaks Eestile tegutsevad Nordeconi kontserni ettevõtted hetkel Rootsis, Soomes ning Ukrainas. 2021. aastal projektipõhiselt ka Lätis.

Ukrainas tegeleme peamiselt ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega hoonete valdkonnas. Tegevusmahud jäid 2021. aastal eelmise majandusaastaga võrreldavale tasemele. Hetkel on kontserni tegevus Ukrainas sõja tõttu peatatud, et minimeerida riske ning oodata olukorra paranemist.

Soome turul oleme keskendunud peamiselt betoonitööde alltöövõtule. Kohalik betoonitööde töövõtuturg võimaldab konkureerida valitud projektides, kus tellijale on tähtis saada kõik betoonitööd ühe kindla taustaga ettevõtte käest. Viimaste aastate jooksul on sellele lisandunud ka väiksemamahulised peatöövõtu lepingud.

2021. aastal lõpetasime Rootsis erinevaid 2019. ja 2020. aastal alustatud objekte, aasta lõpu seisuga aktiivseid projekte töös ei olnud. Kontserni tütarettevõte Swencn AB esitas 22. juulil 2021 Rootsis, Stockholmis Nacka ringkonnakohtule avalduse, et alustada saneerimismenetlust. Ettevõte soovib läbi saneerimismenetluse ületada raskused arvete tasumisel, kujundada ümber võlausaldajate nõuded ja parandada Swencn AB likviidsust. Saneerimise eesmärk on võlausaldajatele võrdse kohtlemise ja Swencn AB tegevuse jätkamise tagamine. Saneerimiskava kinnitati 21.02.2022.

Projektipõhiselt tegutseme ka Lätis, kus 2021. aastal ehitasime ühispakkujana Targale vallas tuuleparki.

 
2021
2020
2019
2018
2017
Eesti
94%
82%
89%
93%
94%
Rootsi
0%
11%
5%
2%
3%
Soome
3%
6%
4%
1%
1%
Ukraina
2%
1%
2%
4%
2%
Läti
1%
0%
0%
0%
0%

Kontserni vastutus ühiskonnas

Valdkonna eestkõnelejana juhime tähelepanu olulistele muudatustele ehituses, mis ühiskonda positiivselt edasi viiksid, sh säästlikkus, efektiivsus, digitaliseerimine ja kliimaküsimused.

Oleme võtnud eesmärgiks panustada ehitusplatside vastutustundlikku majandamisse, keskendudes eelkõige tööohutuse, efektiivse töökorralduse, seotud osapoolte omavahelise suhtluse, säästlikkuse ja keskkonnateadlikkuse teemadele.

Nordeconi roll ja vastutus ühiskonnas laiemalt on:

 • Anda positiivne panus ühiskonnale töökohtade loomise, maksude tasumise, kaupade ja teenuste ostmise, investorite kapitali kasvatamise ja ühiskondlike algatuste toetamise näol.
 • Tegutseda avatult ja ausalt, eetiliselt ja läbipaistvalt.
 • Arendada ja hoida häid kliendisuhteid ning teha tellijate ja koostööpartneritega koostööd avatud ja asjatundliku hoiakuga, olles eksperdi ja nõuandja rollis.
 • Otsida pidevalt tõhusamaid töökorralduslikke ja insenertehnilisi lahendusi läbi innovatsiooni, tehnoloogilise võimekuse ja juhtimisvõimekuse kasvu.
 • Ehitada kvaliteetseid ja ohutuid objekte.
 • Ehitada looduskeskkonda säästvalt ning tõsta pidevalt enda võimekust ehitada tellija ootustele vastavaid keskkonnasõbralikke hooneid.
 • Aidata kaasa terviklikult ja maitsekalt disainitud hoonete ja avaliku ruumi loomisele.
 • Luua töötajatele ohutu ja motiveeriv töökeskkond ning soodustada töötajate arengut.
 • Populariseerida inseneri elukutset, leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tugevdada kontserni mainet hästi juhitud tööandjana, kus töötajatel on võimalik tegeleda ambitsioonikate projektidega.

Ava rohkemSulge

Kontserni vastutus ühiskonnas

Valdkonna eestkõnelejana juhime tähelepanu olulistele muudatustele ehituses, mis ühiskonda positiivselt edasi viiksid, sh säästlikkus, efektiivsus, digitaliseerimine ja kliimaküsimused.

Oleme võtnud eesmärgiks panustada ehitusplatside vastutustundlikku majandamisse, keskendudes eelkõige tööohutuse, efektiivse töökorralduse, seotud osapoolte omavahelise suhtluse, säästlikkuse ja keskkonnateadlikkuse teemadele.

Nordeconi roll ja vastutus ühiskonnas laiemalt on:

 • Anda positiivne panus ühiskonnale töökohtade loomise, maksude tasumise, kaupade ja teenuste ostmise, investorite kapitali kasvatamise ja ühiskondlike algatuste toetamise näol.
 • Tegutseda avatult ja ausalt, eetiliselt ja läbipaistvalt.
 • Arendada ja hoida häid kliendisuhteid ning teha tellijate ja koostööpartneritega koostööd avatud ja asjatundliku hoiakuga, olles eksperdi ja nõuandja rollis.
 • Otsida pidevalt tõhusamaid töökorralduslikke ja insenertehnilisi lahendusi läbi innovatsiooni, tehnoloogilise võimekuse ja juhtimisvõimekuse kasvu.
 • Ehitada kvaliteetseid ja ohutuid objekte.
 • Ehitada looduskeskkonda säästvalt ning tõsta pidevalt enda võimekust ehitada tellija ootustele vastavaid keskkonnasõbralikke hooneid.
 • Aidata kaasa terviklikult ja maitsekalt disainitud hoonete ja avaliku ruumi loomisele.
 • Luua töötajatele ohutu ja motiveeriv töökeskkond ning soodustada töötajate arengut.
 • Populariseerida inseneri elukutset, leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tugevdada kontserni mainet hästi juhitud tööandjana, kus töötajatel on võimalik tegeleda ambitsioonikate projektidega.

Ava rohkemSulge

Kvaliteet

Meie töö kvaliteeti näitavad eelkõige korrektselt juhitud projektid ning tähtaegselt ja nõutud kvaliteediga valminud hooned ja rajatised. Nordeconi klient on rahul siis, kui pakume kõrget ehituskvaliteeti, läbipaistvat tegutsemist ning avatud suhtlust. Meie töö aluseks on teadlik ja süsteemne kvaliteedijuhtimine, mille üks peamine tulemus on ohutus. Objektide ohutust puudutavates küsimustes ei tee me ühtegi järeleandmist.

Emaettevõttes määrame igale objektile tööohutusest, tähtaegadest, tehnilistele nõuetele vastavusest, vigade tulemuslikust lahendamisest ja kliendi tagasisidest lähtuva kvaliteedikoefitsiendi, millest sõltub projektmeeskondade tulemustasu.

Meie töötajate asjatundlikkus ning professionaalsus tagasid 2021. aastal kõrge kliendirahulolu ka muutunud turuolukorra tingimustes. Et koguda klientide tagasisidet veelgi süsteemsemalt, alustati tütarettevõtetes Nordecon Betoon OÜ ja Embach Ehitus OÜ garantiipuuduste haldamise süsteemi juurutamist.

Ava rohkemSulge

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 nõuetele kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid.

ISO 9001

Tööohutus

Meie üks suuremaid vastutusi on tagada objektide turvalisus ning luua ohutu ja ergonoomiline töökeskkond, vältimaks õnnetusi ja kutsehaigusi.

Töötajaid koolitatakse ja informeeritakse selles valdkonnas pidevalt, objektidel on vastavad tegevusplaanid, kõigile on tagatud korralikud töö- ja isikukaitsevahendid ning ohuolukordi ja tööõnnetusi analüüsitakse edasiste juhtumite vältimiseks. Korraliselt viiakse läbi ehitusplatsidel ülevaatusringe, et hoida nii Kontserni töötajate, kui alltöövõtjate töökorraldus kvaliteetne ja ohutu. Samuti toetatakse oma töötajate füüsiliselt ja vaimselt tervislikku eluviisi.

2021. aastal pöörasime jätkuvalt tähelepanu ka koroonaviiruse leviku tõkestamisele ning kõrgendatud tähelepanu all oli tööohutusvahendite õige kasutamine.

2021
Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
2020
Kontserni töötajad
Alltöövõtjad
Tööohutuse alased vahejuhtumid
8
12
3
35
Kerged tööõnnetused
5
7
6
8
Rasked tööõnnetused
0
2
2
3
Surmaga lõppenud tööõnnetused
0
0
0
0

Keskkonnamõju

Meie eesmärk on vältida riske ja negatiivset keskkonnamõju ning hoida ümbritsev keskkond puhtana.

Kontserni olulisemad keskkonnaaspektid on seotud materjalide kasutuse, jäätmetekke, võimaliku reostuse riski, eluslooduse mõju, süsiniku- ning muude õhuheitmetega. Koostame iga objekti jaoks keskkonnakava, mille täitmist kontrollime ja täiendame regulaarselt. Teadlik ja säästlik tegutsemine aitab vältida ka lisakulutuste tekkimist.

Keskkonnasäästlikumate ehitiste trend on selgelt kasvav. Seda tingivad eelkõige üleeuroopalised energiatõhususe meetmed, üldine roheteemade olulisuse kasv ning tellijate soov vähendada ehitiste ülalpidamiskulusid. Meie eesmärk on tagada oma inimeste valmisolek säästlikumate lahenduste elluviimiseks. Samuti pakume nõustamist klientidele, kellel on soov üheskoos leida keskkonda säästvamaid võimalusi.

 • Rohealade planeerimine on saanud uute objektide oluliseks osaks – Alma Tominga maja ning Vektori äri- ja eluhoone kompleksi projektides on see ehitise osana sisse projekteeritud;
 • Üha rohkem kasutatakse ehituse sisendmaterjalina puitu ja taaskasutatud materjale. Seda eelistatakse riigitellimustes, aga aina enam ka eratellimustöödes. Nordecon AS ehitatud Saaremaa Gümnaasium ja Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse Mäemaja jõudsid 2021. a puitehitise konkursil finaali;
 • Kontserni ettevõtted Tariston ja Kaurits investeerisid möödunud aastal olulisel määral tehnikasse, vahetamaks välja amortiseerunud masinad ja asendada neid uute keskkonnasäästlikumatega.

Rohepöörde taustal on käimas suured tuuleparkide arendusprojektid. Kontsern omab siinkohal kogemust ning soovi olla ehitusel hea koostööpartner. Tütarettevõttes NOBE on selleks spetsialiseerunud eraldi tiim, kes on seotud olnud Nysäteri tuulepargi ehitusega Rootsis ning töötab hetkel Targale tuulepargi ehitusega Lätis.

Ava rohkemSulge

Ühiskondlik mõju

Tagades hästi planeeritud, kvaliteetsed ning ohutud ehitised aitame otseselt kaasa laiemale ühiskondliku heaolu kasvule. Eelkõige panustame lisaks ehitus- ja inseneeriavaldkonna edendamisesse ja noorte arengusse.

Nordecon on aktiivne kaasarääkija ehitusvaldkonnaga seotud teemadel nii erialaliitudes, ülikoolides kui ka kutsekodades.

Teeme ettepanekuid ehitusvaldkonna hanketingimuste ning standardite arendamiseks, osaleme koostööprojektides ning suhleme erinevate osapooltega. Väga olulisel kohal on insenerihariduse populariseerimine, mis aitaks noortel leida tee ehitusala juurde ja tagaks inseneride juurdekasvu tööturule.

 • 2021. aastal suunasime toetustegevusse kokku 232 000 eurot;
 • Sõlmisime viieaastane koostöölepe Tallinna Tehnikaülikooliga, mille eesmärk on tagada kontserni sisuline koostöö ülikooliga. Aitame luua ehitusinseneriks õppijatele paremaid võimalusi, pakume praktikakohti ning teeme koostööd ehitusega seonduvas teadustöös;
 • Panustame digiehituse arengule suunatud ettevõtmistesse nagu digitaalehituse klaster, digiehituse häckaton, BuildIT, Enginaator ja BIMSummit Estonia;
 • Asusime toetama Eesti Ehitusinseneride Liitu ja osaleti populariseerimise kampaanias Noor Ehitaja;
 • Lisaks toetati haridust ja kultuuri, noortesporti ning kohalike kogukondade ettevõtmisi.

Digiehitus

2021. aastal said Nordeconi äritehnoloogia osakonna eestvedamisel hoogu uued projektid ning digitaliseerimise teemaga tegeletakse süsteemselt. Aastat iseloomustab hea koostöö Nordeconi erinevate üksuste ja juhtkonna vahe. BIM-i ja Bauhubiga seonduv on integreeritud kõikidesse projektidesse ning saanud igapäevaseks tööviisiks.

Näiteks loodi mõõdikute süsteem, mis annab kiire ülevaate objektide seisust ning muudab juhtimist efektiivsemaks. Samuti täiendati veebipõhist ajajuhtimist ja eelarvestuse programme. Bauhubi keskkonnas arendati edasi programmi osasid, et täiendada ehitustööde dokumenteerimist.

Oleme ka teiste tööetappide kiiremaks, mugavamaks ja nutikamaks teostamiseks võtnud kasutusele erinevaid infotehnoloogilisi programme. Näiteks Simple-BIM eelarvestajatele, Dalux, et vaadata ja kontrollida 3D mudelit nutiseadmes otse ehitusplatsil või BlueBeam, mis hõlbustab PDF-dokumentidel põhinevat infovahetust. Tütarettevõttes NOBE kasutatakse elektroonilist juhtimistööriista Hausing, mis annab hea ülevaate garantiitöödest nii ettevõttele endale kui klientidele.

Ava rohkemSulge

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on Nordeconis osa igapäevasest tööst. Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid.
Kontserni ambitsioon on olla digiehituse vallas liider ja eestkõneleja ning anda oma panus, et mõistlikud digilahendused muutuksid üha enam igapäevaseks standardiks. Digiehitus aitab ehituse valdkonda kaasajastada ja muudab sektori kuvandi atraktiivsemaks eriala valivate noorte seas. Nordecon tegutseb aktiivselt digitaalehituse klastri juhatuses, et panustada digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

Kontserni igapäevatöös väljendub digiehitus eelkõige kolmes aspektis:

 • BIM ehk 3D-mudelite kasutamine projekteerimises pea kõigis projektides. See aitab ennetada ja vältida vigu ehitusplatsil.
 • Kõik ehitusobjektiga seotud dokumendid luuakse ja allkirjastatakse digikeskkonnas. Enamikel objektidel ei ole ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti.
 • Teiste tööetappide digitaliseerimine (programmid eelarvestajatele, liitreaalsuse lahendused, jpm).

BIM oli aasta jooksul kasutusel kokku 51 ehitusobjektil – rohkem kui kunagi varem. Tallinna Sadamale anti üle D-terminali rekonstrueerimise projekti teostusmudel, mis on loodud Eestis seni kõige kõrgemal tasemel. Samuti jõudis sel aastal BIM-i kasutamine teedeehitusse.

Ava rohkemSulge

Meie töötajad

Nordeconi edu aluseks on kompetentsed ja motiveeritud inimesed. Pakume oma töötajatele kaasaegset ja professionaalset töökeskkonda ning soodustame isiklikku arengut. Kontsernis tegeletakse suuremahukate ja kompleksete projektidega, mis pakuvad töötajatele uusi ning huvitavaid väljakutseid. Meie juures töötab nii eri vanuses, eri soost, erineva rahvusliku tausta kui ka erivajadustega inimesi.

Nordecon omab strateegilist lähenemist kontserni kui tööandja mainele ning panustame ehituse valdkonna populariseerimisse laiemalt. Seejuures pöörame suurt tähelepanu noortele ning igal aastal toimuvad tegevused, millega toetatakse töötajaskonna järelkasvu. Hoiame oma töötajaid läbi kaasamise, sisemise tunnustamise, ühisürituste korraldamise ning avatud kommunikatsiooni. Liitusime peresõbraliku tööandja programmiga ja tähelepanu all on vaimse tervise teemad.

 • 2021. aastal töötas kontsernis 685 inimest, neist 84% mehed ja 16% naised. Töötajate keskmine staaž on 7.5 aastat.
 • Nordecon sai Instar EBC poolt kõrgkoolide ja kutsekoolide õppurite seas läbi viidud atraktiivsete tööandjate uuringu tulemuse põhjal 2021. aastal tehnikatudengite arvestuses kõrge 2. koha.
 • Nordeconis läbisid aasta jooksul keskmiselt juhid ja insenertehnilised töötajad 9,5 ning töölised 8,7 koolitustundi.Praktikaprogramm on oluline viis, kuidas noortes töötajates ehitussektori vastu huvi äratada. Praktikandid täitsid kontsernis suuremat rolli kui tavaliselt. Huvilisi praktikakohtadele oli palju ning emaettevõtte võttis vastu 22 praktikanti. Praktikantide hulgas palju noori naisi, mis on töötajate mitmekesisust silmas pidades väga tervitatav.

Ava rohkemSulge

Auhinnad ja tunnustused

Aasta ehitusprojekt 2021. Rotermanni Ajamaja pälvis hoonete kategoorias Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu konkursi võitja tiitli.

Aasta ehitaja 2021. Ahti Kala (Embach Ehitus OÜ) osutus võitjaks Eesti Ehitusettevõtjate Liidu korraldatud konkursil.

Aasta noor ehitusinsener 2021. Rotermanni Ajamaja ehitusel Nordecon AS tööjuhi rollis töötanud Martin Talvik võitis selle tiitli Eesti Ehitusinseneride Liidu korraldatud konkursil.

Aasta puitehitis 2021. Saaremaa Gümnaasium pälvis Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu korraldatud Aasta puitehitise konkursil ka Raitwoodi fassaadiauhinna ja Delfi Moodne Kodu lugejate rahvalemmiku tiitli. Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse Mäemaja võitis Arcwoodi liimpuidu eriauhinna.

Sisearhitektide liidu aastapreemia 2021. Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse Mäemaja sisearhitektuurne lahendus pälvis ühe Eesti Sisearhitektide Liidu poolt välja antud kolmest aastapreemiast.

Aasta betoonehitis 2020. Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži õppe- ja majutushoone sai Eesti Betooniühingu konkursil ehitaja eriauhinna.

Aasta betoonehitis 2021. Kindluse kooli ehitustöid tunnustati Äripäeva ehitusuudiste eriauhinnaga.

Atraktiivne tööandja 2021. Tehnikaerialade tudengite hinnangud paigutasid Nordecon AS-i selles edetabelis kõrgele 2. kohale.

Parim asfaltkatete paigaldaja. Transpordiameti maanteehoiu teenistus tunnustas parimaid koostööpartnereid ning Tariston AS paistis 2021. aastal silma kui üks suuremaid asfalteerimise kvaliteedi nimel pingutajaid.

Aasta ehitusprojekt 2021. Rotermanni Ajamaja pälvis hoonete kategoorias Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu konkursi võitja tiitli.

Aasta ehitaja 2021. Ahti Kala (Embach Ehitus OÜ) osutus võitjaks Eesti Ehitusettevõtjate Liidu korraldatud konkursil.

Aasta noor ehitusinsener 2021. Rotermanni Ajamaja ehitusel Nordecon AS tööjuhi rollis töötanud Martin Talvik võitis selle tiitli Eesti Ehitusinseneride Liidu korraldatud konkursil.

Aasta puitehitis 2021. Saaremaa Gümnaasium pälvis Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu korraldatud Aasta puitehitise konkursil ka Raitwoodi fassaadiauhinna ja Delfi Moodne Kodu lugejate rahvalemmiku tiitli. Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse Mäemaja võitis Arcwoodi liimpuidu eriauhinna.

Sisearhitektide liidu aastapreemia 2021. Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse Mäemaja sisearhitektuurne lahendus pälvis ühe Eesti Sisearhitektide Liidu poolt välja antud kolmest aastapreemiast.

Aasta betoonehitis 2020. Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži õppe- ja majutushoone sai Eesti Betooniühingu konkursil ehitaja eriauhinna.

Aasta betoonehitis 2021. Kindluse kooli ehitustöid tunnustatid Äripäeva ehitusuudiste eriauhinnaga.

Atraktiivne tööandja 2021. Tehnikaerialade tudengite hinnangud paigutasid Nordecon AS-i selles edetabelis kõrgele 2. kohale.

Parim asfaltkatete paigaldaja. Transpordiameti maanteehoiu teenistus tunnustas parimaid koostööpartnereid ning Tariston AS paistis 2021. aastal silma kui üks suuremaid asfalteerimise kvaliteedi nimel pingutajaid.